احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


رمى مىكنم جمره عقبه را به هفت سنگ در حج تمتع،
(قران - إفراد) براى امتثال امر الهى، و تعيين كند كه حج او
واجب است يا مستحب، اداست يا قضاء، نيابى است يا براى خود
انجام مىدهد، و در صورتى كه نايب است اسم منوب عنه را نيز
ذكر كند.دوم - اين كه سنگهايى كه مىاندازد هفت عدد باشد، و اگر
سهوا و يا جهلا كمتر از هفت سنگريزه رمى كند، اگر پيش از به هم
خوردن موالات عرفيه متوجه شود بايد بقيه را بجا آورد، و اگر
موالات به هم خورده باشد، احتياط آن است كه باقيمانده را
بجا آورد، و دوباره رمى نمايد، و اگر در عدد سنگريزهايى كه
انداخته شك كند، بنا را بر كمتر بگذارد، و عدد را تكميل كند.سوم - اين كه سنگريزه‌ها با پرتاب كردن به جمره اصابت نمايد،
و در صورت عدم اصابت و شك در اصابت به نحو صحيح، عمل را
تكرار كرده، تا يقين به اصابت هفت سنگريزه به نحو صحيح پيدا
كند، و مطلق رسيدن سنگريزه به جمره و قرار گرفتن آن بر روى
جمره كافى نيست، بلى اگر سنگريزه در مسيرى كه به طرف جمره
مىرود به چيزى اصابت كند، ورد شود، و پس از آن به جمره
بخورد اشكال ندارد، ولى اگر به چيز سختى مانند ديوار سنگى
و سيمانى اصابت كند، و بر گردد و به جمره بخورد اشكال دارد.306


/ 530