توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدیدارث زن و شوهر(مسأله 2783) اگر زنى بميرد و أولاد نداشته بأشد نصف همه مال را شوهر أو
و بقيه را ورثه ديگر مىبرند، و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر أولاد داشته بأشد چهار
يك همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مىبرند.(مسأله 2784) اگر مردى بميرد و أولاد نداشته بأشد چهار يك مال أو را زن،
و بقيه را ورثه ديگر مىبرند، و اگر از آن زن يا از زن ديگر أولاد داشته بأشد هشت يك
مال را زن و بقيه را ورثه ديگر مىبرند، و زن از زمين خانه و باغ و زراعت و زمينهاى
ديگر ارث نمىبرد، نه از خود زمين و نه از قيمت آن، و نيز از خود هوائي خانه مانند بنا
و درخت ارث نمىبرد ولى از قيمت آنها ارث مىبرد، و هم چنين است درخت و زراعت
و ساختمانى كه در زمين باغ و زراعت و زمينهاى ديگر است.(مسأله 2785) اگر زن بخواهد در چيزهائى كه از آنها ارث نمىبرد مانند زمين
خانه مسكونى تصرف كند، بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد. و جايز نيست كه ورثه تا
سهم زن را نداده اند در چيزهائى كه زن از قيمت آنها ارث مىبرد مانند بنا و درخت
بدون اجازه أو تصرف كند.(مسأله 2786) اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند بايد حساب
كنند كه اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند چقدر ارزش دارند و سهم
زن را از قيمت آن بدهند.(مسأله 2787) مجراى آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد، و آجر و چيزهائى
كه در آن به كار رفته در حكم ساختمان است.(مسأله 2788) اگر ميت بيش از يك زن داشته بأشد، چنانچه أولاد نداشته بأشد
چهار يك مال و اگر أولاد داشته بأشد هشت يك مال به شرحي كه گفته شد بطور
مساوى بين زنهاى أو قسمت مى شود، اگر چه شوهر با همه يا بعض آنان نزديكى
نكرده بأشد، ولى اگر در مرضى كه در آن مرض از دنيا رفته زنى را عقد كرده و با أو
نزديكى نكرده است، آن زن از أو ارث نمىبرد و حق مهر هم ندارد.


492


/ 490