توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(مسأله 2793) اگر پسر بزرگ ميت بيش از يكى بأشد مثلا از دو زن أو در يك
وقت دو پسر به دنيا آمده بأشد بايد لباس و قرآن و انگشتر و شمشير ميت را بطور
مساوى بين خودشان قسمت كنند.(مسأله 2794) اگر ميت قرض داشته بأشد چنانچه قرضش به اندازه مال أو يا
زيادتر بأشد بايد چهار چيزى هم كه مال پسر بزرگتر است و در مساله پيش گفته شد
به قرض أو بدهند، و اگر قرضش كمتر از مال أو بأشد بايد از آن چهار چيزى هم كه به
پسر بزرگتر مىرسد به نسبت به قرض أو بدهند مثلا اگر همه دارائى أو شصت تومان
است و به مقدار بيست تومان آن از چيزهائى است كه مال پسر بزرگتر است و سى تومان
هم قرض دارد پسر بزرگ بايد به مقدار ده تومان از آن چهار چيز را بابت قرض ميت
بدهد.(مسأله 2795) مسلمان از كافر ارث مىبرد ولى، كافر اگر چه پدر يا پسر ميت
مسلمان بأشد از أو ارث نمىبرد.(مسأله 2796) اگر كسى يكى از خويشان خود را عمدا و به ناحق بكشد از أو ارث
نمىبرد، ولى اگر از روى خطا بأشد مثل آن كه سنگ را به هوا بيندازد و اتفاقا به يكى از
خويشان أو بخورد و أو را بكشد از أو ارث مىبرد، ولى ارث بردن أو از دية قتل كه بعدا
گفته مىشود محل اشكال است.(مسأله 2797) هر گاه بخواهند ارث را تقسيم كنند براى بچه أي كه در شكم است
كه اگر زنده به دنيا بيايد ارث مىبرد، در صورتي كه احتمال بيشتر از يكى نرود سهم
يك پسر را كنار مىگذارند و زيادى را ورثه بين خود تقسيم مىكنند ولى اگر احتمال
بدهند بيشتر از يكى است بنابر مشهور سهم دو پسر را كنار بگذارند.494


/ 490