توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(مسأله 286) اگر بين اجزاء وضو بقدرى فاصله شود كه وقتى مىخواهد
عضوى را بشويد يا مسح كند موالات عرفي از بين رفته بأشد بنابر احتياط واجب
وضو باطل است ولى اگر بين أعضاء وضو به جهت تمام شدن آب فاصله شود تا رطوبت
أعضاء خشك نشده مىتواند وضويش را ادامه دهد گرچه موالات عرفي از بين رفته
بأشد.(مسأله 287) اگر كارهاى وضو را پشت سر هم بجا آورد، ولى به واسطه گرماى
هوا يا حرارت زياد بدن و مانند اينها رطوبت أعضاء پيشين خشك شود وضوى أو
صحيح است.(مسأله 288) رآه رفتن در بين وضو اشكال ندارد، به شرط آن كه موالات از بين
نرود پس اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم رآه برود و بعد سر و پا را مسح كند
وضوى أو صحيح است.شرط يازدهم: آن كه شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان
انجام دهد، و اگر ديگرى أو را وضو دهد، يا در رساندن آب به صورت و دستها و مسح سر
و پاها به أو كمك نمايد، وضو باطل است.(مسأله 289) كسى كه نمىتواند وضو بگيرد بايد نايب بگيرد كه أو را وضو دهد.و چنانچه مزد هم بخواهد، در صورتي كه بتواند و مضر بحالش نباشد بايد بدهد ولى
بايد خود أو نيت وضو كند، و با دست خود مسح نمايد، و اگر نمىتواند بايد نائبش دست
أو را بگيرد و به جاى مسح أو بكشد، و اگر أين هم ممكن نيست، بايد نائب از دست أو
رطوبت بگيرد و با آن رطوبت سر و پاى أو را مسح كند.(مسأله 290) هر كدام از كارهاى وضو را كه مىتواند به تنهايى انجام دهد، نبايد
در آن كمك بگيرد.شرط دوازدهم: آن كه استعمال آب براى أو مانعى نداشته بأشد.(مسأله 291) كسى كه مىترسد كه اگر وضو بگيرد، مريض شود يا اگر آب را به
مصرف وضو برساند تشنه بماند، نبايد وضو بگيرد. ولى اگر نداند كه آب براى أو ضرر
دارد و وضو بگيرد، اگر چه بعد بفهمد ضرر داشته ولى ضرر به حدى كه شرعا حرام است
نبوده بأشد، وضوى أو صحيح است.51


/ 490