توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدیدغسلهاى واجبغسلهاى واجب هفت است: (أول) غسل جنايت. (دوم) غسل حيض.
(سوم) غسل نفاس. (چهارم) غسل استحاضة. (پنجم) غسل مس ميت. (ششم) غسل
ميت. (هفتم) غسلى كه به واسطه نذر و قسم و مانند اينها واجب مىشود.
احكام جنابت(مسأله 348) به دو چيز انسان جنب مىشود. (أول) جماع، (دوم) بيرون آمدن
منى، در خواب بأشد يا بيدارى، كم بأشد يا زياد، با شهوت بأشد يا بي شهوت، با اختيار
بأشد يا بي اختيار.(مسأله 349) اگر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى است يا بول يا غير
اينها، چنانچه با شهوت و جستن بيرون آمده و بعد از بيرون آمدن بدن سست شده، آن
رطوبت حكم منى را دارد و اگر هيچ يك از أين سه نشانه يا بعضي از اينها را نداشته
بأشد، حكم منى را ندارد، ولى در مريض لازم نيست آن رطوبت با جستن بيرون آمده
بأشد، بلكه اگر با شهوت بيرون آيد و در موقع بيرون آمدن، بدن سست شود در حكم
منى است.(مسأله 350) مستحب است انسان بعد از بيرون آمدن منى بول كند، و اگر بول
نكند و بعد از غسل رطوبتى از أو بيرون آيد كه نداند منى است يا رطوبت ديگر، حكم
منى را دارد.(مسأله 351) اگر انسان با زنى جماع كند و به اندازه ختنه گاه يا بيشتر داخل شود،
در قبل بأشد يا بنابر احتياط واجب در دبر، بالغ باشند يا نا بالغ. اگر چه منى بيرون
نيايد هر دو جنب مىشوند.61


/ 490