توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدیدغسل ترتيبي(مسأله 363) در غسل ترتيبي بايد به نيت غسل، أول سر و گردن بعد بدن را
بشويد و احتياط واجب آنست كه أول طرف راست، بعد طرف چپ بدن را بشويد
و تحقق غسل ترتيبي به حركت دادن هر يك از أعضاء سه گانه زير آب به قصد غسل بي
اشكال نيست، و احتياط در اكتفاء نكردن به أو است. و اگر عمدا يا از روى فراموشى يا به
واسطه ندانستن مسأله بدن را قبل از سر بشويد غسل أو باطل است.(مسأله 364) در صورتي كه بدن را قبل از سر بشويد لازم نيست غسل را اعاده
كند بلكه چنانچه بدن را دوباره پيش از آن كه حدثى از أو سر بزند بشويد غسل أو
صحيح خواهد شد.(مسأله 365) براى آن كه يقين كند هر دو قسمت يعنى سر و گردن و بدن را كاملا
غسل داده، بايد هر قسمتى را كه مىشويد مقداري از قسمت ديگر را هم با آن قسمت
بشويد و احتياط واجب آن است كه مقداري از نيمه راست گردن را با طرف راست بدن
و مقداري از نيمه چپ آن را با طرف چپ بدن دوباره بشويد و بهتر است كه تمام ناف
و عورت را يك بار با طرف راست بدن و يك بار با طرف چپ بشويد.(مسأله 366) اگر بعد از غسل بفهمد جايى از بدن را نشسته و نداند كجاى
بدن است دوباره شستن سر لازم نيست و فقط هر جاى بدن را كه احتمال مىدهد نشسته
- چنان كه خواهد آمد - بايد بشويد.(مسأله 367) اگر بعد از غسل بفهمد مقداري از بدن را نشسته چنانچه از طرف
چپ بأشد شستن همان مقدار كافيست، و اگر از طرف راست بأشد احتياط واجب آنست
كه بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد، و اگر از سر و گردن بأشد بايد بعد
از شستن آن مقدار، دوباره بدن را بشويد.
64


/ 490