توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(مسأله 368) اگر در اثناء غسل شك در شستن بعضي از أعضاء نمايد بايد به شك
خود اعتنا كرده و آن جزء را با مراعاة ترتيب بشويد مثلا وقتى كه مىخواهد طرف
راست را بشويد شك كند كه سر و گردن يا مقداري از آن را شسته يا نه بايد آن را بشويد،
و هم چنين است - بنابر احتياط - اگر در حالي كه مشغول شستن طرف راست است چنين
شكى بنمايد.(مسأله 369) اگر بعد از تمام شدن غسل شك كند كه بعضي اجزاء را شسته يا نه
به شك خود اعتنا ننمايد مگر آن كه شك در شستن طرف چپ كند و هنوز داخل نماز يا
عمل ديگرى مانند آن نشده است كه در أين صورت نيز بايد طرف چپ را بشويد.غسل ارتماسى(مسأله 370) در غسل ارتماسى بنابر احتياط واجب بايد در يك آن آب تمام
بدن را فرا بگيرد، پس اگر به نيت غسل ارتماسى در آب فرو رود، چنانچه پاى أو روى
زمين بأشد بايد از زمين بلند كند.


(مسأله 371) در غسل ارتماسى بنابر احتياط واجب بايد موقعى نيت كند كه
تمام بدن بيرون آب بأشد.(مسأله 372) اگر بعد از غسل ارتماسى بفهمد كه به مقداري از بدن آب نرسيده
جاى آن را بداند يا نداند، بايد دوباره غسل كند.(مسأله 373) اگر براى غسل ترتيبي وقت ندارد، و براى ارتماسى وقت دارد،
بايد غسل ارتماسى كند.(مسأله 374) كسى كه روزه أي گرفته كه واجب معين است، يا براى حج يا عمره
احرام بسته، نمىتواند غسل ارتماسى كند. ولى اگر از روى فراموشى غسل ارتماسى
كند غسلش صحيح است.65


/ 490