توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بلكه لازم نيست تمام سر و گردن يا بدن را يك مرتبه بشويد
پس جايز است مثلا سر را شسته و بعد از مدتى گردن را بشويد، ولى كسى كه نمىتواند از
بيرون آمدن بول و غايط خوددارى كند، اگر به اندازه أي كه غسل كند و نماز بخواند بول
و غائط از أو بيرون نمىآيد بايد فورا غسل كند و بعد از غسل هم فورا نماز بخواند.(مسأله 384) كسى كه پول حمامي را بدون أين كه بداند حمامي راضى است
بخواهد نسيه بگذارد، اگر چه بعد حمامي را راضى كند غسل أو باطل است.(مسأله 385) اگر حمامي راضى بأشد كه پول حمام نسيه بماند ولى كسى كه
غسل مىكند قصدش أين بأشد كه طلب أو را ندهد، يا از مال حرام بدهد غسل أو باطل
است.(مسأله 386) اگر پولى را كه خمس آن را نداده به حمامي بدهد، اگر چه مرتكب
حرام شده، ولى چنانچه از أول قصد نداشته كه آن را به حمامي بدهد ظاهر أين است
كه غسل أو صحيح بأشد و ذمه اش به مستحقين خمس مشغول مىشود.(مسأله 387) اگر مخرج غائط را در آب خزينه تطهير كند و پيش از غسل شك
كند كه چون در خزينه تطهير كرده حمامي به غسل كردن أو راضى است يا نه، غسل أو
باطل است مگر أين كه پيش از غسل حمامي را راضى كند.(مسأله 388) اگر شك كند كه غسل كرده يا نه، بايد غسل كند، ولى اگر بعد از
غسل شك كند، كه غسل أو درست بوده يا نه، در صورتي كه احتمال بدهد كه وقت
غسل ملتفت بوده و صحيح بجا آورده، لازم نيست دوباره غسل نمايد.(مسأله 389) اگر در بين غسل حدث أصغر از أو سر زند، مثلا بول كند بنابر
احتياط واجب بايد غسل را رها كرده و غسل ديگرى بنمايد، و وضو هم بگيرد.(مسأله 390) اگر از جهت ضيق وقت وظيفه مكلف تيمم بوده، ولى به خيال أين كه
به اندازه غسل و نماز وقت دارد غسل كند، غسل أو صحيح است.


67


/ 490