توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(مسأله 396) استحاضة سه قسم است: قليله و متوسطه و كثيره، استحاضة قليله
آنست كه خون فقط روى پنبه أي را كه زن با خود بر مىدارد آلوده كند و در آن فرو
نرود، استحاضة متوسطه آنست كه خون در پنبه فرو رود، اگر چه در يك گوشه آن
بأشد ولى از پنبه به دستمالى كه معمولا زنها براى جلوگيرى از خون ميبندند نرسد،
استحاضة كثيره آنست كه خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال برسد.
احكام استحاضة(مسأله 397) در استحاضة قليله بايد زن براى هر نماز يك وضو بگيرد، و بنابر
احتياط پنبه را عوض كند و بايد ظاهر فرج را اگر خون به آن رسيده بأشد آب بكشد
(مسأله 398) در استحاضة متوسطه بايد زن براى نماز صبح غسل كند و تا صبح
ديگر براى نمازهاى خود كارهاى استحاضة قليله را كه در مسأله پيش گفته شد انجام
دهد و اگر عمدا يا از روى فراموشى براى نماز صبح غسل نكند بايد براى نماز ظهر
و عصر غسل كند. و اگر براى نماز ظهر و عصر غسل نكند، بايد پيش از نماز مغرب و عشا
غسل نمايد، چه آن كه خون بيايد يا قطع شده بأشد.(مسأله 399) در استحاضة كثيره علاوه بر كارهاى استحاضة متوسطه كه در
مسأله پيش گفته شد بايد براى هر نماز بنابر احتياط دستمال را عوض كند، يا آب بكشد
و لازم است يك غسل براى نماز ظهر و عصر و يكى براى نماز مغرب و عشا بجا آورد
و بين نماز ظهر و عصر فاصله نيندازد، و اگر فاصله بيندازد بايد براى نماز عصر دوباره
غسل كند، و نيز اگر بين نماز مغرب و عشا فاصله بيندازد بايد براى نماز عشا دوباره
غسل نمايد، واظهر أين است كه در استحاضة كثيره غسل از وضو كفايت مىكند.(مسأله 400) اگر خون استحاضة پيش از وقت نماز هم بيايد چنانچه زن براى
آن خون، وضو يا غسل بجا نياورده بأشد بايد در موقع نماز وضو يا غسل بجا آورد
اگر چه در آن موقع مستحاضة نباشد.69


/ 490