توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(مسأله 407) اگر زن نداند استحاضة أو چه قسم است، موقعى كه مىخواهد نماز
بخواند بايد بنابر احتياط واجب مقداري پنبه داخل فرج نمايد، و كمي صبر كند و بيرون
آورده و بعد از آن كه فهميد استحاضة أو كدام يك از آن سه قسم است كارهايى را كه
براى آن قسم دستور داده شده انجام دهد، ولى اگر بداند تا وقتى كه مىخواهد نماز
بخواند استحاضة أو تغيير نمىكند، پيش از داخل شدن وقت هم مىتواند خود را
وارسى كند.(مسأله 408) زن مستحاضة اگر پيش از آن كه خود را وارسى كند مشغول نماز
شود، چنانچه قصد قربت داشته و به وظيفه خود عمل كرده مثلا استحاضة اش قليله بوده
و به وظيفه استحاضة قليله عمل نموده، نماز أو صحيح است، و اگر قصد قربت نداشته يا
عمل أو مطابق وظيفه اش نبوده مثل آن كه استحاضة أو متوسطه بوده و به وظيفه قليله
رفتار كرده، نماز أو باطل است.(مسأله 409) زن مستحاضة اگر نتواند خود را وارسى نمايد، بايد به آنچه مسلما
وظيفه أو است عمل كند، مثلا اگر نمىداند استحاضة أو قليله است يا متوسطه بايد
كارهاى استحاضة قليله را انجام دهد، و اگر نمىداند متوسطه است يا كثيره بايد
كارهاى استحاضة متوسطه را انجام دهد، ولى اگر بداند سابقا كدام يك از آن سه قسم
بوده، بايد بوظيفه همان قسم رفتار نمايد.(مسأله 410) اگر خون استحاضة در أول ظهورش در باطن بأشد و بيرون نيايد
وضو يا غسل را كه زن داشته باطل نمىكند، و اگر بيرون بيايد هر چند كم بأشد وضو
و غسل را باطل مىكند.(مسأله 411) زن مستحاضة كه بعد از وضو يا غسل يا در اثناء آنها خون ديده اگر
بعد از نماز خود را وارسى كند و خون نبيند چنانچه وقت وسعت داشته بأشد احتياط
مستحب آن است كه بر حسب وظيفه اش وضو گرفته يا غسل نمايد و آن نماز را اعاده
كند اگر چه بداند دوباره خون مىآيد.(مسأله 412) زن مستحاضة اگر بداند از وقتى كه مشغول وضو يا غسل شده
خونى از أو بيرون نيامده، مىتواند خواندن نماز را تا وقتى كه مىداند پاك مىماند تأخير
بيندازد.71


/ 490