توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(مسأله 419) اگر در موقع غسل خون قطع نشود، غسل صحيح است ولى اگر در
بين غسل، استحاضة متوسطه كثيره شود، لازم است كه غسل را از سر بگيرد.(مسأله 420) احتياط مستحب آن است كه زن مستحاضة در تمام روزى كه
روزه است، به مقداري كه مىتواند از بيرون آمدن خون جلوگيرى كند.(مسأله 421) بنابر احتياط روزه زن مستحاضة كثيره، در صورتي صحيح است
كه غسل نماز مغرب و عشاى شبى كه مىخواهد فرداى آن را روزه بگيرد بجا آورد و نيز
در روز غسلهايى را كه براى نمازهاى روز واجب است انجام دهد. ولى اگر مستحاضة
متوسطه بأشد، بنابر احتياط در صحت روزه اش غسل معتبر است.(مسأله 422) اگر بعد از نماز عصر، مستحاضة شود و تا غروب غسل نكند روزه
أو صحيح است.(مسأله 423) اگر استحاضة قليله زن پيش از نماز، متوسطه يا كثيره شود بايد
كارهاى متوسطه يا كثيره را كه گفته شد انجام دهد، و اگر استحاضة متوسطه كثيره شود
بايد كارهاى استحاضة كثيره را انجام دهد، و چنانچه براى استحاضة متوسطه غسل
كرده بأشد بنابر احتياط بايد دوباره براى كثيره غسل كند.(مسأله 424) اگر در بين نماز، استحاضة متوسطه زن كثيره شود، بايد نماز را
بشكند و براى استحاضة كثيره غسل كند، و كارهاى ديگر آن را انجام دهد، و همان نماز را
بخواند، و بنابر احتياط استحبابي قبل از غسل وضو بگيرد و اگر براى غسل وقت ندارد
لازم است وضو گرفته و عوض غسل تيمم كند، و اگر براى تيمم نيز وقت ندارد بنابر
احتياط نماز را نشكند و به همان حال تمام كند، و در خارج وقت قضا نمايد، و هم چنين
است اگر در بين نماز، استحاضة قليله أو متوسطه يا كثيره شود.(مسأله 425) اگر در بين نماز خون بند بيايد و مستحاضة نداند كه در باطن هم
قطع شده يا نه، چنانچه بعد از نماز بفهمد به كلى قطع شده بوده، و وقت وسعت أين را
داشته بأشد كه در حال پاكى نماز را دوباره بخواند لازم است بر حسب وظيفه اش
وضو گرفته يا غسل نموده و نماز را دوباره بجا آورد.
73


/ 490