توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(مسأله 426) اگر استحاضة كثيره زن متوسطه شود، بايد براى نمازهاى بعدى
عمل متوسطه را بجا آورد، مثلا اگر پيش از نماز ظهر استحاضة كثيره متوسطه شود،
بايد براى نماز ظهر وضو گرفته و غسل كند و براى نماز عصر و مغرب و عشا فقط وضو
بگيرد. ولى اگر براى نماز ظهر غسل نكند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته بأشد،
بايد براى نماز عصر غسل نمايد، و اگر براى نماز عصر هم غسل نكند بايد براى نماز
مغرب غسل كند و اگر براى آن هم غسل نكند و فقط به مقدار نماز عشا وقت داشته بأشد
بايد براى نماز عشا غسل نمايد.(مسأله 427) اگر پيش از هر نماز خون مستحاضة كثيره قطع شود و دوباره بيايد
بنابر احتياط براى هر نماز بايد يك غسل بجا آورد.(مسأله 428) اگر استحاضة كثيره قليله شود، بايد براى نماز أول عمل كثيره
و براى نمازهاى بعدى عمل قليله را انجام دهد و نيز اگر استحاضة متوسطه قليله شود،
بايد براى نماز أول، عمل متوسطه و براى نمازهاى بعدى عمل قليله را بجا آورد.(مسأله 429) اگر مستحاضة يكى از كارهايى را كه بر أو واجب مىباشد ترك
كند نمازش باطل است.(مسأله 430) مستحاضة كه براى نماز وضو گرفته يا غسل كرده مىتواند در حال
اختيار جايى از بدن خود را به خط قرآن برساند، و لازم نيست براى آن وضو يا غسل
ديگرى انجام دهد.(مسأله 431) زن مستحاضة أي كه عمل به وظيفه خود نموده اگر بخواهد نماز
نافله يا نماز مستحب ديگرى بخواند بايد آن را به قصد رجاء بياورد.(مسأله 432) مستحاضة متوسطه و كثيره أي كه غسلهاى واجب خود را بجا
آورده رفتن أو در مسجد و توقف در آن و خواندن آية أي كه سجده واجب دارد
و نزديكى شوهر با أو حلال است، اگر چه كارهاى ديگر را كه براى نماز انجام ميداد،
مثل عوض كردن پنبه و دستمال انجام نداده بأشد. و اگر غسلهاى واجب را انجام نداده
بأشد غير از نزديكى شوهر با أو بقيه اعمال بر أو جايز است گر چه احتياط در ترك
آنها است ولى جواز نزديكى شوهر با أو بنابر احتياط واجب منوط به غسل است.74


/ 490