توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید(مسأله 440) خونى كه دختر پيش از تمام شدن نه سال مىبيند حيض نيست
چه نشانه‌هاى حيض را داشته بأشد يا نداشته بأشد.(مسأله 441) خونى كه دختر پيش از احراز تمام شدن نه سال مىبيند چنانچه
داراى نشانه‌هاى حيض بأشد بعيد نيست حيض بأشد و نشانه بلوغ أو بأشد هم چنان كه
خارج شدن منى از پسر يكى از نشانه‌هاى بالغ شدن أو مىباشد ولى خونى كه زن بعد
از يائسه شدن مىبيند حيض نيست.(مسأله 442) زن حامله و زنى كه بچه شير مىدهد، ممكن است حيض ببيند
و حكم زن حامله و غير حامله يكسان است ولى اگر زن حامله بعد از گذشتن بيست
روز از أول عادتش خونى ببيند كه صفات حيض را دارد لازم است بنابر احتياط بين
تروك حائض و اعمال مستحاضة جمع نمايد.(مسأله 443) زنى كه شك دارد يائسه شده يا نه، اگر خونى ببيند و نداند حيض
است يا نه، بايد بنا بگذارد كه يائسه نشده است.(مسأله 444) مدت حيض كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نمىشود و اگر
مختصرى هم از سه روز كمتر بأشد حيض نيست.(مسأله 445) بايد سه روز أول حيض پشت سر هم بأشد پس اگر مثلا دو روز
خون ببيند و يك روز پاك شود و دوباره يك روز خون ببيند حيض نيست.(مسأله 446) ابتداء حيض لازم است خون بيرون بيايد ولى لازم نيست در تمام
سه روز خون بيرون بيايد، بلكه اگر در باطن فرج خون بأشد كافى است و چنانچه در بين
سه روز مختصرى پاك شود به نحوى كه در بين زنها تماما يا بعضا متعارف است باز هم
حيض است.(مسأله 447) لازم نيست شب أول و شب چهارم را خون ببيند ولى بايد در شب
دوم و سوم خون قطع نشود، پس اگر از أول صبح روز أول تا غروب روز سوم پشت
سر هم خون بيايد و هيچ قطع نشود، حيض است و هم چنين است، اگر در وسطهاى روز
أول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع گردد.


76


/ 490