توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید(مسأله 448) اگر سه روز پشت سر هم با نشانه‌هاى حيض يا روزهاى عادت
خون ببيند و پاك شود چنانچه دوباره خونى كه داراى نشانه‌هاى حيض است يا در
روزهاى عادت است ببيند و روزهايى كه خون ديده و در وسط پاك بوده روى هم از
ده روز بيشتر نشود، روزهائى را كه خون ديده حيض است و روزهايى كه در وسط پاك
بوده بنابر احتياط واجب كارهائى را كه بر حايض حرام است ترك كند و أعمالي را كه بر
زن پاك واجب است انجام دهد.(مسأله 449) اگر خونى ببيند كه از سه روز بيشتر و از ده روز كمتر بأشد و نداند
خون دمل و زخم است يا خون حيض، نبايد آن را خون حيض قرار دهد.(مسأله 450) اگر خونى ببيند كه نداند خون زخم است يا حيض، بايد عبادتهاى
خود را بجا آورد مگر أين كه حالت سابقه اش حيض بأشد.(مسأله 451) اگر خونى ببيند و شك كند كه خون حيض است يا استحاضة
چنانچه شرائط حيض را داشته بأشد، بايد حيض قرار دهد.(مسأله 452) اگر خونى ببيند كه نداند خون حيض است يا بكارت بايد خود را
وارسى كند يعنى مقداري پنبه داخل فرج نمايد و كمي صبر كند بعد بيرون آورد پس
اگر أطراف آن آلوده بأشد، خون بكارت است و اگر به همه آن رسيده حيض مىباشد.(مسأله 453) اگر كمتر از سه روز خون ببيند و پاك شود و بعد سه روز خون در
عادت يا با نشانه‌هاى حيض ببيند، خون دوم حيض است و خون أول اگر چه در
روزهاى عادتش بأشد، حيض نيست.
احكام حائض(مسأله 454) چند چيز بر حائض حرام است أول: عبادتهايى كه مانند نماز بايد
با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده شود، ولى بجا آوردن عبادتهايى كه وضو و غسل
و تيمم براى آنها لازم نيست مانند نماز ميت مانعى ندارد.


77


/ 490