توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(مسأله 461) اگر با زن حائض چند مرتبه جماع كند بهتر آنست كه براى هر
جماع يك كفاره بدهد.(مسأله 462) اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حايض شده، بايد فورا از أو جدا
شود و اگر جدا نشود احتياط مستحب أين است كه كفاره بدهد.


(مسأله 463) اگر مرد با زن حايض زنا كند يا با زن حايض نامحرمى به گمان
أين كه عيال خودش است جماع نمايد، احتياط مستحب أين است كه كفاره بدهد.(مسأله 464) كسى كه از روى ناداني يا فراموشى با زن در حال حيض نزديكى
كند كفاره ندارد.(مسأله 465) اگر مرد به اعتقاد أين كه زن حايض است با أو نزديكى كند بعدا معلوم
شود كه حايض نبوده است كفاره ندارد.(مسأله 466) طلاق دادن زن در حال حيض، بطورى كه در احكام طلاق گفته
مىشود باطل است.(مسأله 467) اگر زن بگويد حايضم يا از حيض پاك شده أم، بايد حرف أو را
قبول كرد ولى در صورتي كه متهم بأشد قبول كردن حرف أو محل اشكال است.(مسأله 468) اگر زن در بين نماز حايض شود نمازش باطل است.(مسأله 469) اگر زن در بين نماز شك كند كه حايض شده يا نه، نمازش صحيح
است، ولى اگر
بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز حايض شده نمازى كه خوانده باطل
است.(مسأله 470) بعد از آن كه زن از خون حيض پاك شد واجبست براى نماز
و عبادتهاى ديگرى كه بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده شود غسل كند،
و دستور آن مثل غسل جنابت است، و بهتر آنست كه پيش از غسل وضو هم بگيرد.
79


/ 490