توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید3 - آب جارىآب جارى آبيست كه از زمين بجوشد و جريان داشته بأشد مانند آب چشمه
و قنات.(مسأله 28) آب جارى اگر چه كمتر از كر بأشد چنانچه نجاست به آن برسد تا
وقتى كه بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده پاك است.(مسأله 29) اگر نجاستى به آب جارى برسد مقداري از آن كه بو يا رنگ يا
مزه اش به واسطه نجاست تغيير كرده نجس است، و طرفي كه متصل به چشمه است اگر
چه كمتر از كر بأشد پاك است، و آبهاى طرف ديگر نهر اگر به اندازه كر بأشد يا به واسطه
آبى كه تغيير نكرده به آب طرف چشمه متصل بأشد پاك و اگر نه نجس است.(مسأله 30) آب چشمه أي كه جارى نيست ولى طوريست كه اگر از آن
بردارند باز مىجوشد حكم آب جارى را دارد يعنى اگر نجاست به آن برسد تا وقتى كه
بو يا رنگ يا مزه اش به واسطه نجاست تغيير نكرده پاك است.(مسأله 31) آبى كه كنار نهر ايستاده و متصل به آب جارى است در صورتي كه
به ملاقاة نجس بو يا رنگ يا مزه اش تغيير نكند نجس نمىشود.(مسأله 32) چشمه أي كه مثلا در زمستان مىجوشد و در تابستان از جوشش
مىافتد فقط وقتى كه مىجوشد حكم آب جارى را دارد.(مسأله 33) آب حوضچه حمام اگر كمتر از كر بأشد. چنانچه به خزينه أي كه
آبش به ضميمة آب حوض به اندازه كر است متصل بأشد و به ملاقاة نجس بو يا رنگ
يا مزه آن تغيير نكند نجس نمىشود.(مسأله 34) آب لوله‌هاى حمام و عمارات كه از شيرها و دوشها مىريزد اگر به
ضميمة حوضي كه متصل به آن است به قدر كر بأشد حكم كر را دارد.(مسأله 35) آبى كه روى زمين جريان دارد ولى از زمين نمىجوشد، چنانچه
كمتر از كر بأشد و نجاست به آن برسد نجس مىشود، اما اگر با فشار جارى بأشد و مثلا
نجاست به پايين آن برسد طرف بالاى آن نجس نمىشود.9


/ 490