توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدیدچهارم: مضطربه و آن زنى است كه چند ماه خون ديده، ولى عادت معينى پيدا
نكرده، يا عادتش به هم خورده و عادت تازه أي پيدا نكرده است.پنجم: مبتدئه و آن زنى است كه دفعه أول خون ديدن أو است.ششم: ناسيه و آن زنى است كه عادت خود را فراموش كرده است. و هر كدام
اينها احكامى دارند كه در مسائل آينده گفته مىشود.
1 - صاحب عادت وقتيه و عدديه(مسأله 483) زنهايى كه عادت وقتيه و عدديه دارند دو دسته اند:


أول: زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند و در وقت معين
هم پاك شود، مثلا دو ماه پشت سر هم از روز أول ماه خون ببيند و روز هفتم پاك شود، كه
عادت حيض أين زن از أول ماه تا هفتم است.دوم: زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند، و بعد از آن كه
سه روز يا بيشتر خون ديد يك روز يا بيشتر پاك شود و دوباره خون ببيند و تمام
روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود، و در
هر دو ماه همه روزهايى كه خون ديده روى هم يك اندازه بأشد كه عادت أو به اندازه
تمام روزهايى است كه خون ديده يعنى خون أول و دوم حيض است و در روزهايى كه
در وسط پاك بوده عمل به احتياط كند يعنى چيزهايى را كه بر حايض حرام است
ترك كند و چيزهايى را كه بر زن در حال پاك بودن واجب است بجا آورد.(مسأله 484) زنى كه عادت وقتيه دارد، اگر در وقت عادت يك يا دو روز
جلوتر خون ببيند، اگر چه آن خون نشانه‌هاى حيض را نداشته بأشد، بايد به احكامى
كه براى زن حايض گفته شد عمل كند، و چنانچه بعد بفهمد حيض نبوده مثل أين كه
پيش از سه روز پاك شود، بايد عبادتهايى را كه بجا نياورده قضا نمايد.
82


/ 490