توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
3 - صاحب عادت عدديه(مسأله 496) زنهايى كه عادت عدديه دارند دو دسته اند:


أول: زنى كه شماره روزهاى حيض أو در دو ماه پشت سر هم يك اندازه بأشد،
ولى وقت خون ديدن أو يكى نباشد كه در أين صورت هر چند روزى كه خون ديده
عادت أو مىشود، مثلا اگر ماه أول از روز أول تا پنجم و ماه دوم از يازدهم تا پانزدهم
خون ببيند عادت أو پنج روز مىشود.دوم: زنى كه دو ماه پشت سر هم سه روز يا بيشتر خون ببيند و يك روز يا بيشتر
پاك شود و دو مرتبه خون ببيند و وقت ديدن خون، در ماه أول با ماه دوم فرق داشته
بأشد، كه اگر تمام روزهايى كه خون ديده و روزهايى كه در وسط پاك بوده از ده روز
بيشتر نشود، و شماره روزهايى كه خون ديده به يك اندازه بأشد، تمام روزهايى كه خون
ديده عادت حيض أو مىشود، پس بايد در خون أول و دوم به وظيفه حايض عمل كند و در
روزهايى كه در وسط پاك بوده عمل به احتياط كند يعنى چيزهايى را كه بر حايض
حرام است ترك كند و چيزهايى را كه بر زن در حال پاك بودن واجب است بجا آورد.(مسأله 497) زنى كه عادت عدديه دارد، اگر با نشانه‌هاى حيض كمتر يا بيشتر
از شماره عادت خود خون ببيند و از ده روز تجاوز نكند تمام آنها را حيض قرار دهد
اگر چه خون قطع نشود و بدون داشتن نشانه‌هاى حيض از ده روز تجاوز كند، و اگر با
نشانه‌هاى حيض از ده روز تجاوز كرد بايد عادت خويشان خود را حيض و بقيه را
استحاضة قرار دهد.
4 - مضطربه(مسأله 498) مضطربه - يعنى زنى كه چند ماه خون ديده ولى عادت معينى پيدا
نكرده - اگر بيش از ده روز خون ببيند و همه خونهايى كه ديده داراى نشانه‌هاى حيض
بأشد بنابر احتياط واجب سه روز در هر ماه را حيض قرار دهد و بقيه استحاضة است.


87


/ 490