توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید(مسأله 499) مضطربه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چند روز آن نشانه
حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضة دارد، چنانچه خونى كه نشانه حيض دارد
كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد، همه آن حيض است، و اگر همه آن را كه نشانه
حيض دارد نشود حيض قرار دهد، مثل آن كه پنج روز به نشانه‌هاى حيض و پنج روز
به نشانه‌هاى استحاضة و پنج روز دوباره به نشانه‌هاى حيض ببيند، پس اگر آنچه به
نشانه‌هاى حيض است هر كدام را بشود حيض قرار دهد به أين كه هر كدام كمتر از سه
روز و بيشتر از ده روز نباشد بايد در هر دو خون احتياط كند، و آنچه در وسط است
و به نشانه‌هاى حيض نيست استحاضة قرار دهد و اگر فقط يكى از آنها را بشود حيض
قرار داد همان را حيض و بقيه را استحاضة قرار دهد.
5 - مبتدئه(مسأله 500) مبتدئه يعنى زنى كه دفعه أول خون ديدن أو است اگر بيشتر از ده
روز خون ببيند و همه خونهايى كه ديده داراى نشانه‌هاى حيض بأشد، بايد عادت
خويشان خود را حيض و بقيه را استحاضة قرار دهد و اگر خويشى نداشته يا عادت
خويشانش مختلف بأشد در هر ماه سه روز را حيض قرار دهد و بقيه استحاضة است.(مسأله 501) مبتدئه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چند روز آن نشانه
حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضة را داشته بأشد، چنانچه خونى كه نشانه حيض
دارد كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد، همه آن حيض است، ولى اگر پيش از
گذشتن ده روز از خونى كه نشانه حيض دارد دوباره خونى ببيند كه آن هم نشانه خون
حيض داشته بأشد، مثل آن كه پنج روز خون سياه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز
خون سياه ببيند، بايد خون وسطى را استحاضة قرار دهد و در دو طرف آن احتياط كند
چنان كه در مضطربه گذشت.
88


/ 490