توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(مسأله 502) مبتدئه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چند روز آن نشانه
حيض و چند روز ديگر آن نشانه استحاضة داشته بأشد، ولى خونى كه نشانه حيض دارد از سه روز كمتر بأشد سه روز را حيض قرار مىدهد و بقيه خونهايى كه ديده
استحاضة است.
6 - ناسيه(مسأله 503) ناسيه يعنى زنى كه مقدار عادت خود را فراموش كرده است، اگر
خونى به نشانه حيض ببيند كه كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد، آن را حيض، قرار
دهد، و اگر آن خون بيشتر از ده روز بأشد بنابر احتياط واجب سه روز را حيض قرار داده
و بقيه استحاضة است.
مسائل متفرقة حيض(مسأله 504) مبتدئه و مضطربه و ناسيه و زنى كه عادت عدديه دارد، اگر خونى
ببينند چه نشانه‌هاى حيض را داشته بأشد يا نه بايد تا سه روز احتياط كند يعنى
چيزهايى را كه بر حايض حرام است ترك نمايد و اعمال مستحاضة را بجا آورد
چنانچه در مدت سه روز استمرار داشته بأشد آن را حيض قرار دهد.(مسأله 505) زنى كه در حيض عادت دارد چه در وقت حيض عادت داشته
بأشد چه در عدد حيض يا هم در وقت و هم در عدد آن، اگر دو ماه پشت سر هم بر
خلاف عادت خود خونى ببيند كه وقت آن يا شماره روزهاى آن، يا هم وقت و هم
شماره روزهاى آن يكى بأشد، عادتش بر مىگردد به آنچه در أين دو ماه ديده است،
مثلا اگر از روز أول ماه تا هفتم خون مىديده و پاك مىشده چنانچه دو ماه از دهم تا
هفدهم ماه خون ببيند و پاك شود از دهم تا هفدهم عادت أو مىشود.(مسأله 506) مقصود از يك ماه، گذشتن سى روز از ابتداى خون ديدن است نه از
روز أول ماه تا آخر ماه.89


/ 490