توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(مسأله 507) زنى كه معمولا ما هي يك مرتبه خون مىبيند، اگر در يك ماه دو مرتبه
خون ببيند و آن خون نشانه‌هاى حيض را داشته بأشد، چنانچه روزهايى كه در وسط
پاك بوده از ده روز كمتر نباشد، بايد هر دو را حيض قرار دهد.(مسأله 508) اگر سه روز يا بيشتر خون ببيند كه نشانه حيض را دارد بعد ده روز
يا بيشتر خونى ببيند كه نشانه استحاضة را دارد و دوباره سه روز خونى به نشانه‌هاى
حيض ببيند، بايد خون أول و خون آخر را كه نشانه‌هاى حيض داشته حيض قرار دهد.(مسأله 509) اگر زن پيش از ده روز پاك شود و بداند كه در باطن خون نيست،
بايد براى عبادتهاى خود غسل كند، اگر چه گمان داشته بأشد كه پيش از تمام شدن ده
روز دوباره خون مىبيند، ولى اگر يقين داشته بأشد كه پيش از تمام شدن ده روز
دوباره خون مىبيند احتياط آن است كه غسل كند و در مدتى كه در وسط پاك است
چيزهايى را كه بر حايض حرام است ترك نمايد و أعمالي را كه بر زن در حال پاك
بودن واجب است انجام دهد.(مسأله 510) اگر زن پيش از ده روز پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون
هست، بايد قدرى پنبه داخل فرج نمايد و كمي صبر كند و بيرون آورد، پس اگر پاك
بود، غسل كند و عبادتهاى خود را بجا آورد و اگر پاك نبود چنانچه در حيض عادت
ندارد يا عادت أو ده روز است، بايد صبر كند كه اگر پيش از ده روز پاك شد، غسل
كند و اگر سر ده روز پاك شد، يا خون أو از ده روز گذشت، سر ده روز غسل نمايد،
و اگر عادتش كمتر از ده روز است، در صورتي كه بداند پيش از تمام شدن ده روز يا
سر ده روز پاك مىشود نبايد غسل كند، و اگر احتمال دهد كه خون أو از ده روز
مىگذرد أحوط أين است كه تا روز دهم بين تروك حايض و اعمال مستحاضة جمع كند.(مسأله 511) اگر چند روز را حيض قرار دهد و عبادت نكند، بعد بفهمد حيض
نبوده است، بايد نماز و روزه أي كه در آن روزها بجا نياورده قضا نمايد، و اگر چند روز
را به گمان أين كه حيض نيست عبادت كند، بعد بفهمد حيض بوده، چنانچه آن روزها را
روزه نيز گرفته بأشد بايد قضا نمايد.90


/ 490