توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید4 - آب باران(مسأله 36) چيزى كه به غير بول نجس شده و عين نجاست در آن نيست به هر
جاى آن يك مرتبه باران برسد پاك مىشود. و بنابر احتياط واجب در فرش و لباس
و مانند اينها كه متنجس به بول شده است بايد دو مرتبه باران به آنها برسد و بعد از هر
مرتبه فشار هم لازم است ولى باريدن دو سه قطره فايده ندارد بلكه بايد طورى بأشد
كه بگويند باران مىآيد.(مسأله 37) اگر باران بر عين نجس ببارد و بجاى ديگر ترشح كند چناچه عين
نجاست همراه آن نباشد و بو يا رنگ يا مزه نجاست نگرفته بأشد پاك است پس اگر
باران بر خون ببارد و ترشح كند چنانچه ذره أي خون در آن بأشد يا آن كه بو يا رنگ يا
مزه خون گرفته بأشد نجس مىباشد.(مسأله 38) اگر بر سقف عمارت يا روى بام آن عين نجاست بأشد تا وقتى
باران به بام مىبارد، آبى كه به چيز نجس رسيده و از سقف يا ناودان مىريزد پاك است،
ولى بعد از قطع شدن باران اگر معلوم بأشد آبى كه مىريزد به چيز نجس رسيده است
نجس مىباشد.(مسأله 39) زمين نجسى كه باران بر آن ببارد پاك مىشود و اگر باران بر زمين
جارى شود و در حال باريدن به جاى نجسى كه زير سقف است برسد، آن را نيز پاك
مىكند.(مسأله 40) خاك نجسى كه به واسطه باران گل شود پاك نمىشود.(مسأله 41) هر گاه آب باران در جايى جمع شود اگر چه كمتر از كر بأشد
چنانچه موقعى كه باران مىآيد چيز نجس را در آن بشويند و آب بو يا رنگ يا مزه
نجاست نگيرد آن چيز نجس پاك مىشود.

10


/ 490