توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدیدنفاس(مسأله 512) از وقتى كه اولين جزء بچه از شكم مادر بيرون مىآيد، خونى كه زن
مىبيند، اگر پيش از ده روز يا سر ده روز قطع شود، خون نفاس است و زن را در حال
نفاس، نفساء مىگويند.(مسأله 513) خونى كه زن پيش از بيرون آمدن اولين جزء بچه مىبيند نفاس
نيست.(مسأله 514) لازم نيست كه خلقت بچه تمام بأشد، بلكه اگر ناتمام نيز بأشد در
صورتي كه زائيدن صدق كند، خونى كه تا ده روز ببيند خون نفاس است.(مسأله 515) ممكن است خون نفاس يك آن بيشتر نيايد، ولى بيشتر از ده روز
نمىشود.(مسأله 516) هر گاه شك كند كه چيزى سقط شده يا نه، يا چيزى كه سقط شده
بچه است يا نه، لازم نيست وارسى كند، و خونى كه از أو خارج مىشود شرعا خون نفاس
نيست.(مسأله 517) توقف در مسجد و كارهاى ديگرى كه بر حايض حرام است، بر
نفساء هم حرام است، و آنچه بر حايض واجب است بر نفساء هم واجب مىباشد.(مسأله 518) طلاق دادن زنى كه در حال نفاس است صحيح نيست و نزديكى
كردن با أو حرام مىباشد.(مسأله 519) وقتى زن از خون نفاس پاك شد، بايد غسل كند، و عبادتهاى خود
را بجا آورد، و اگر دوباره خون ببيند، چنانچه روزهايى را كه خون ديده با روزهايى كه
در وسط پاك بوده، روى هم ده روز يا كمتر از ده روز بأشد تمام آن نفاس است، و اگر
روزهايى كه پاك بوده روزه نيز گرفته بأشد بنابر احتياط لازم است قضا نمايد.91


/ 490