توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(مسأله 520) اگر زن از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون
هست، بايد مقداري پنبه داخل فرج نمايد و كمي صبر كند، كه اگر پاك است، براى
عبادتهاى خود غسل كند.(مسأله 521) اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در حيض عادت
دارد به اندازه روزهاى عادت أو نفاس و بقيه استحاضة است و احتياط مستحب آن است
كه تا هجده روز بعد از عادت كارهاى استحاضة را بجا آورد و كارهايى را كه بر نفساء
حرام است ترك كند و اگر عادت ندارد مثل مبتدئه و مضطربه احتياط واجب آن است كه تا
هجده روز از روز ولادت كارهاى استحاضة را بجا آورد و كارهايى را كه بر نفساء حرام
است ترك كند.(مسأله 522) زنى كه عادت حيضش كمتر از ده روز است، اگر بيشتر از
روزهاى عادتش خون ببيند، در صورتي كه از ده روز تجاوز نكند بايد تمام آن را
نفاس قرار دهد، و اگر خون از ده روز بگذرد، بايد به اندازه روزهاى عادت خود نفاس
و روزهاى بعد از عادت را استحاضة قرار دهد، و عبادتهايى را كه در آن روزها بجا
نياورده قضا نمايد، مثلا زنى كه عادت أو شش روز بوده اگر بيشتر از شش روز خون
ببيند، و از ده روز تجاوز نكند بايد تمام آن خون را نفاس قرار دهد و اگر بيشتر از ده
روز خون ديد، از روز بعد از عادت أو استحاضة مىباشد.(مسأله 523) زنى كه در حيض عادت دارد، اگر بعد از زاييدن تا يك ماه يا
بيشتر از يك ماه پى در پى خون ببيند، به اندازه روزهاى عادت أو نفاس است، و خونى
كه بعد از نفاس تا ده روز مىبيند اگر چه در روزهاى عادت ماهانه اش بأشد، استحاضة
است، مثلا زنى كه عادت حيض أو از بيستم هر ماه تا بيست و هفتم آن ماه است، اگر
روز دهم ماه زائيد و تا يك ماه يا بيشتر پى در پى خون ديد، تا روز هفدهم نفاس
است، و از روز هفدهم تا ده روز حتى خونى كه در روزهاى عادت خود كه از بيستم تا
بيست و هفتم است مىبيند، استحاضة مىباشد و بعد از گذشتن ده روز، اگر خونى را كه
مىبيند در روزهاى عادتش بأشد حيض است، چه نشانه‌هاى حيض را داشته چه
نداشته بأشد و هم چنين است اگر در روزهاى عادتش نباشد ولى نشانه‌هاى حيض را
داشته بأشد، اما اگر خونى كه بعد از گذشتن ده روز از نفاس مىبيند، در روزهاى عادت
حيض أو نباشد و نشانه‌هاى حيض را هم نداشته بأشد استحاضة است.


92


/ 490