توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید(مسأله 524) زنى كه در حيض عادت عدديه ندارد، اگر بعد از زايمان تا يك ماه
يا بيشتر از يك ماه خون ببيند، حكم هجده روز أول آن در مساله (521) گذشت و دو
روز آن استحاضة، و خونى كه از روز بيستم به بعد مىبيند، اگر نشانه حيض را داشته
بأشد، يا در وقت عادتش بأشد حيض، و اگر نه آن هم استحاضة مىباشد.
غسل مس ميت(مسأله 525) اگر كسى بدن انسان مرده أي را كه سرد شده و غسلش نداده اند
مس كند، يعنى جايى از بدن خود را به آن برساند بايد غسل مس ميت نمايد، چه در
خواب مس كند چه در بيدارى، با اختيار مس كند يا بي اختيار، حتى اگر ناخن
و استخوان أو به ناخن و استخوان ميت برسد بنابر احتياط واجب بايد غسل كند، ولى اگر
حيوان مرده أي را مس كند غسل بر أو واجب نيست.(مسأله 526) مرده أي كه تمام بدن أو سرد نشده، اگر انسان جايى را كه سرد
شده مس نمايد احتياط آن است كه غسل كند.(مسأله 527) اگر موى خود را به بدن ميت برساند، يا بدن خود را به موى ميت يا
موى خود را به موى ميت برساند، چنانچه مو به حدى بلند بأشد كه عرفا مس ميت بر أو
صدق نكند غسل واجب نيست.(مسأله 528) براى مس بچه مرده، حتى بچه سقط شده أي كه چهار ماه أو تمام
شده غسل مس ميت واجب است، بنابر أين اگر بچه چهار ماهه أي مرده به دنيا بيايد كه
بدنش سرد شده مادر أو بايد غسل مس ميت كند.(مسأله 529) بچه أي كه بعد از مردن مادر و سرد شدن بدنش به دنيا مىآيد، وقتى
بالغ شد واجب است غسل مس ميت كند.93


/ 490