توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(مسأله 530) اگر انسان ميتى را كه سه غسل أو كاملا تمام شده مس نمايد غسل
بر أو واجب نمىشود، ولى اگر پيش از آن كه غسل سوم تمام شود جايى از بدن أو را مس
كند اگر چه غسل سوم آنجا تمام شده بأشد، بايد غسل مس ميت نمايد.(مسأله 531) اگر ديوانه يا بچه نا بالغي ميت را مس كند، بعد از آن كه آن ديوانه
عاقل يا بچه بالغ شد بايد غسل مس ميت نمايد.(مسأله 532) اگر از بدن زنده يا مرده أي كه غسلش نداده اند، قسمتى كه داراى
استخوان است جدا شود، و پيش از آن كه قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان آن را
مس نمايد بايد غسل مس ميت كند، ولى اگر قسمتى كه جدا شده، استخوان نداشته
بأشد، براى مس آن غسل واجب نيست.(مسأله 533) براى مس استخوانى كه گوشت ندارد و آن را غسل نداده اند و از
مرده جدا شده بأشد و هم چنين براى مس دندانى كه از مرده جدا شده بأشد، احتياط
مستحب آن است كه غسل نمايد.(مسأله 534) غسل مس ميت را بايد مثل غسل جنابت انجام دهند ولى كسى كه
مس ميت كرده، اگر بخواهد نماز بخواند و يا عمل ديگرى كه مشروط به طهارت است
انجام دهد، چنانچه وضو نداشته بأشد احتياط واجب آنست كه وضو هم بگيرد.(مسأله 535) اگر چند ميت را مس كند يا يك ميت را چند بار مس نمايد يك
غسل كافى است.(مسأله 536) براى كسى كه بعد از مس ميت غسل نكرده است، توقف در مسجد
و نزديكى با زن و خواندن آيه‌هايى كه سجده واجب دارد مانعى ندارد ولى براى نماز
و مانند آن بايد غسل كند.94


/ 490