توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(مسأله 544) تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چيزى روى شكم أو و بودن جنب
و حايض نزد أو و هم چنين حرف زدن زياد و گريه كردن و تنها گذاشتن زنها نزد أو
مكروه است.
احكام بعد از مرگ(مسأله 545) بعد از مرگ مستحب است چشمها و لبها و چانه ميت را ببندند
و دست و پاى أو را درازا كنند و پارچه أي روى أو بيندازند، و اگر شب مرده است در
جايى كه مرده است، چراغ روشن كنند، و براى تشييع جنازة أو مؤمنين را خبر كنند
و در دفن أو عجله نمايند ولى اگر يقين به مردن أو ندارند بايد صبر كنند تا معلوم شود،
و نيز اگر ميت حامله بأشد و بچه در شكم أو زنده بأشد، بايد بقدرى دفن را عقب
بيندازند كه پهلوى چپ أو را بشكافند و طفل را بيرون آورند و پهلو را بدوزند.
وجوب غسل و كفن و نماز و دفن ميت(مسأله 546) غسل و كفن و نماز و دفن مسلمان شيعه اگر چه دوازده امامى
نباشد بر هر مكلفى واجب است و هم چنين است بنابر احتياط اگر ميت مسلمان غير
شيعه بأشد، و اگر بعضي انجام دهند، از ديگران ساقط مىشود، و چنانچه هيچ كسى
انجام ندهد همه معصيت كرده اند.(مسأله 547) اگر كسى مشغول كارهاى ميت شود بر ديگران واجب نيست
اقدام نمايند، ولى اگر أو عمل را نيمه كاره بگذارد، بايد ديگران تمام كنند.(مسأله 548) اگر انسان يقين كند كه ديگرى مشغول كارهاى ميت شده، واجب
نيست به كارهاى ميت اقدام كند، ولى اگر شك يا گمان دارد، بايد اقدام نمايد.(مسأله 549) اگر كسى بداند غسل يا كفن يا نماز يا دفن ميت را باطل انجام
داده اند، بايد دوباره انجام دهد، ولى اگر گمان دارد كه باطل بوده يا شك دارد كه
درست بوده يا نه، لازم نيست اقدام نمايد.96


/ 490