توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(مسأله 550) بنابر احتياط واجب براى غسل و كفن و نماز و دفن ميت، بايد از
ولى أو اجازه بگيرند.(مسأله 551) بنابر احتياط واجب ولى زن شوهر أو است و بعد از أو، مردهايى
كه از ميت ارث مىبرند مقدم بر زنهاى ايشانند.(مسأله 552) اگر كسى بگويد من ولى ميت هستم، يا ولى ميت به من اجازه داده
كه غسل و كفن و دفن ميت را انجام دهم يا بگويد راجع با مور تجهيز ميت، من وصى أو
مىباشم، چنانچه به حرف أو اطمينان دارند يا أين كه دو نفر عادل به گفته أو شهادت
دهند، بايد حرف أو را قبول كرد.(مسأله 553) اگر ميت براى غسل و كفن و دفن و نماز خود، غير از ولى كسى
ديگر را معين كند، ولايت أين أمور با أو است و لازم نيست كسى كه ميت أو را براى
انجام أين كارها معين كرده، أين وصيت را قبول كند، ولى اگر قبول كرد، بايد به آن عمل
نمايد.
كيفيت غسل ميت(مسأله 554) واجب است ميت را سه غسل بدهند:


أول: با آبى كه با سدر مخلوط بأشد.دوم: با آبى كه با كافور مخلوط بأشد.سوم: با آب خالص.(مسأله 555) سدر و كافور بايد به اندازه أي زياد نباشد، كه آب را مضاف كند و به
اندازه أي هم كم نباشد، كه نگويند سدر و كافور با آب مخلوط شده است.(مسأله 556) اگر سدر و كافور به اندازه أي كه لازم است پيدا نشود، بنابر احتياط
مستحب مقداري كه به آن دسترسى دارند در آب بريزند.
97


/ 490