توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(مسأله 557) اگر كسى در حال احرام بميرد، نبايد أو را با آب كافور غسل دهند،
و بجاى آن بايد با آب خالص غسلش بدهند، مگر أين كه در احرام حج بوده و سعى را
تمام نموده بأشد، كه در أين صورت با آب كافور بايد غسلش دهند.(مسأله 558) اگر سدر و كافور يا يكى از اينها پيدا نشود، يا استعمال آن جائز
نباشد، مثل آن كه غصبى بأشد، بايد بجاى هر كدام كه ممكن نيست ميت را با آب
خالص غسل داده و احتياط مستحب آن است كه تيمم نيز بدهند.(مسأله 559) كسى كه ميت را غسل مىدهد، بايد مسلمان دوازده امامى و عاقل،
و بنابر احتياط بالغ بأشد و مسايل غسل را هم بداند، ولى اگر ميت مسلمان غير اثنا
عشرى را هم مذهب خودش بر طبق مذهبش غسل بدهد، تكليف از مومن اثنا عشرى
ساقط است.(مسأله 560) كسى كه ميت را غسل مىدهد، بايد قصد قربت داشته بأشد، يعنى
غسل را براى انجام فرمان خداوند عالم بجا آورد.(مسأله 561) غسل بچه مسلمان واجب است، و غسل و كفن و دفن كافر و أولاد
أو، جائز نيست، و كسى كه از بچگى ديوانه بوده و به حال ديوانگى بالغ شده، چنانچه
محكوم به اسلام بوده بايد أو را غسل داد.(مسأله 562) بچه سقط شده را اگر چهار ماه يا بيشتر دارد، بايد غسل بدهند،
و اگر چهار ماه ندارد، بايد بنابر احتياط در پارچه أي بپيچند و بدون غسل دفن كنند.(مسأله 563) حرام است مرد زن را و زن مرد را غسل بدهد، و زن شوهر، خود
و شوهر، زن خود را در حال اختيار غسل ندهد.(مسأله 564) مرد مىتواند دختر بچه أي را كه سن أو از سه سال بيشتر نيست،
غسل دهد، و زن هم مىتواند پسر بچه أي را كه سه سال بيشتر ندارد، غسل دهد.(مسأله 565) اگر براى غسل دادن ميتى كه مرد است مرد پيدا نشود، زنانى كه با
أو نسبت دارند و محرمند، مثل مادر و خواهر و عمه و خاله، يا به واسطه شير خوردن يا
ازدواج با أو محرم شده اند، مىتوانند از زير لباس يا چيزى كه بدن أو را بپوشاند
غسلش بدهند، و نيز اگر براى غسل ميت زن زن، ديگرى نباشد، مردهايى كه با أو
نسبت دارند و محرمند، يا به واسطه شير خوردن يا ازدواج با أو محرم شده اند، مىتوانند
از زير لباس و مانند آن أو را غسل دهند.


98


/ 490