توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید(مسأله 566) غسل دادن ميت از زير لباس جايز است گرچه ميت و غسل
دهنده هر دو مرد يا هر دو زن باشند، بلكه بعيد نيست كه أين نحوه غسل دادن از برهنه
غسل دادن بهتر بأشد.(مسأله 567) نگاه كردن به عورت ميت حرام است، و كسى كه أو را غسل مىدهد
اگر نگاه كند معصيت كرده، ولى غسل باطل نمىشود.(مسأله 568) اگر جايى از بدن ميت نجس بأشد بايد پيش از آن كه آنجا را غسل
بدهند، آب بكشند، و أولى آنست كه تمام بدن ميت، پيش از شروع به غسل از جهت
نجاست‌هاى ديگر پاك بأشد.(مسأله 569) غسل ميت مثل غسل جنابت است، و احتياط واجب آنست كه تا
غسل ترتيبي ممكن است، ميت را غسل ارتماسى ندهند و در غسل ترتيبي هم لازم
است طرف راست را پيش از طرف چپ بشويند، و نيز اگر ممكن است بنابر احتياط
مستحب هر يك از سه قسمت بدن را در آب فرو نبرند، بلكه آب را روى آن بريزند.(مسأله 570) كسى را كه در حال حيض يا در حال جنابت مرده، لازم نيست
غسل حيض يا غسل جنابت بدهند، بلكه همان غسل ميت براى أو كافى است.(مسأله 571) مزد گرفتن براى غسل دادن ميت بنابر احتياط واجب جائز
نيست.(مسأله 572) در غسل ميت غسل جبيره أي مشروع نيست و اگر آب پيدا نشود،
يا استعمال آن مانعى داشته بأشد، بايد ميت را يك تيمم بدهند، و احتياط مستحب آن
است كه سه تيمم به قصد رجا بدهند.(مسأله 573) كسى كه ميت را تيمم مىدهد، بايد دست خود را به زمين بزند،
و به صورت و پشت دستهاى ميت بكشد، و اگر ممكن بأشد، احتياط واجب آنست كه با
دست ميت هم أو را تيمم بدهد.99


/ 490