ترجمه تفسیر المیزان جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر المیزان - جلد 17

سید محمدحسین طباطبایی؛ ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


‌صفحه‌ى 115


برهان مزبور را بر وجودش اقامه كردم، و مسلم شد كه او پروردگار شما است" ليكن اين پاسخ هيچ دليلى ندارد، و تقييدى است بدون مقيد.


" قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ" خطاب در اين آيه به رجل نامبرده است- به طورى كه از سياق برمى‏آيد- اشاره مى‏كند به اينكه مردم قريه آن مرد را كشتند، و خداى تعالى از ساحت عزتش به وى خطاب كرد كه داخل بهشت شو. و مؤيد اين احتمال جمله بعد است كه مى‏فرمايد:" وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ"، چون در آيه مورد بحث جمله" قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ"، به جاى خبر از كشته شدن مرد نشسته تا اشاره باشد به اينكه بين كشته شدن آن مرد به دست مردم قريه، و ما بين امر به داخل شدنش در بهشت، فاصله چندانى نبوده، آن قدر اين دو به هم متصل بودند كه گويى كشته شدنش همان و رسيدن دستور به داخل بهشت شدنش همان.


[توضيحى راجع به" جنت" در آيه" قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ" و اينكه خطاب كننده كيست‏]


و بنا بر اين مراد از" جنت" بهشت برزخ است نه بهشت آخرت. و اينكه: بعضى «1» از مفسرين گفته‏اند:" منظور بهشت آخرت است، و معناى آيه اين است كه: به زودى در قيامت به او گفته مى‏شود داخل بهشت شو، و اگر عبارت را به ماضى آورد، و فرمود:" قيل- به او گفته شده" براى اين است كه بفهماند اين دستور محققا صادر مى‏شود" صحيح نيست، و خود را بى‏جهت و بدون دليل به زحمت انداختن است.


بعضى «2» ديگر گفته‏اند:" خداى تعالى او را به آسمان برد، و در آنجا به وى گفته شد:


داخل بهشت شو، در نتيجه او هم چنان زنده است و تا روز قيامت در بهشت متنعم خواهد بود" و اين وجه هم مثل وجه قبل صحيح نيست.


بعضى «3» هم گفته‏اند:" گوينده" ادخل الجنة" خود مردم بودند كه در هنگام كشتن او به عنوان استهزا به او گفته‏اند:" ما تو را مى‏كشيم و لحظه‏اى بعد داخل بهشت شو" اشكال اين وجه اين است كه: با خبرى كه دنبالش خداى تعالى داده و فرموده:" قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ...- گفت اى كاش مردم مى‏فهميدند كه چگونه خدا مرا بيامرزيد، و از محترمينم قرار داد" نمى‏سازد، چون ظاهر اين خبر اين است كه: وى بعد از شنيدن نداى" ادْخُلِ الْجَنَّةَ" آرزو كرد اى كاش قومم حال و وضع مرا مى‏دانستند. و اگر جمله" ادْخُلِ الْجَنَّةَ" كلام مردم در هنگام كشتن او بوده باشد، ديگر موردى براى اين آرزو نمى‏ماند.


_______________


(1 و 2 و 3) روح المعانى، ج 22، ص 228.


/ 614