ترجمه تفسیر المیزان جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر المیزان - جلد 17

سید محمدحسین طباطبایی؛ ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


‌صفحه‌ى 56


ترجمه آيات‏


آيا نديدى كه خدا از آسمان، آبى فرستاد پس با آن ميوه‏هايى از زمين بيرون كرديم كه رنگهاى مختلف دارد، و نيز از كوه‏ها راههاى سفيد و سرخ با رنگهاى مختلف و سياهى‏هاى غليظ پديد آورديم (27).


و همچنين آدميان و جانوران و چارپايان را به رنگهاى مختلف (پديد كرديم) از جمله بندگان خدا تنها دانايان از او بيم دارند و خدا نيرومند و آمرزنده است (28).


كسانى كه كتاب خدا را مى‏خوانند و نماز به پا مى‏دارند و از آنچه روزيشان داده‏ايم نهان و عيان انفاق مى‏كنند به تجارتى كه نابودى ندارد اميدوارند (29).


خدا پاداش ايشان را تمام دهد و از كرم خويش افزونشان كند كه آمرزنده و شكور است (30).


آنچه از اين قرآن به تو وحى كرديم حق است و مصدق كتابهاى پيش است، كه خدا به كار بندگانش آگاه و بينا است (31).


آن گاه اين كتاب را به آن كسانى كه از بندگان خود كه انتخابشان كرده‏ايم به ميراث داديم، پس بعضى از ايشان ستمگر خويشند و بعضى معتدلند، و بعضى از ايشان به اذن خدا به سوى نعمت‏ها مى‏شتابند و كرم بزرگ اين است (32).


بهشت‏هاى جاويد كه وارد آن شوند و در آنجا با دستبندهايى از طلا و مرواريد زيور كنند و لباسشان در آنجا حرير است (33).


و گويند ستايش خدايى را كه غم و اندوه را از ما ببرد كه پروردگارمان آمرزنده و شكور است (34).


همان خدايى كه از كرم خويش ما را به اين سراى دائم درآورد كه در اينجا رنج و ملالى به ما نرسد (35).


و كسانى كه كافرند براى آنان آتش جهنم است نه مرگشان دهند تا بميرند و نه عذاب جهنم را از آنها سبك كنند همه كفرپيشگان را چنين سزا دهيم (36).


و آنها در جهنم فرياد زنند پروردگارا بيرونمان كن تا كار شايسته‏اى جز آنچه مى‏كرده‏ايم بكنيم (خطاب شود) مگر آن قدر عمرتان نداديم كه هر كه پند گرفتنى بود در طى آن پند گيرد و بيم‏رسان نيز برايتان آمد (اينك عذاب را) بچشيد كه ستمگران يارى ندارند (37).


خدا داناى نهفته آسمانها و زمين است و همانا او داناى به مكنونات و اسرار سينه‏هاست (38).


/ 614