دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 6

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

گزارد و آن مخالفت‏ها را با حكم قرآن كرد.
و آنان اهل ديانتاند و از تو و يارانت، براى رأى دادن در امور جامعه
شايسته‏ترند. و گمان نمى‏كنم در اين ماجرا حتّى به قدر چشم بر هم
زدنى، در كار اين امّت و اين دين فروگذارى شده باشد.

آن جوان به وى گفت: آرى. به خدا سوگند، من دروغ نمى‏گويم، كه
دروغْ زيان مى‏رسانَد و سود نمى‏بخشد.

گفت: شايستگانِ اين كار، به آن آگاه‏ترند. پس آن را به كسانى وا
گذار كه به آن آگاهاند.

گفت: به خدا سوگند، جز اين گمان ندارم كه با من خيرخواهانه
سخن گفتى.

گفت: و امّا اين سخنت كه امير ما نماز نمى‏گزارَد؛ بدان كه او
نخستين كسى است كه با پيامبر خدا نماز گزارْد و اوست آگاه‏ترينِ مردم
به دين خدا و بلند پايه‏تر از همگان نزد پيامبر خدا. و امّا همه كسانى
كه با من مى‏بينى، قاريان كتاب خدايند كه شب را به عبادت بيدارند. پس
مبادا آن تيره‏بختانِ فريب‏خورده، تو را از دينت گم‏راه كنند!

جوان گفت: اى بنده خدا! تو را انسانى صالح مى‏يابم. پس مرا خبر
ده كه آيا راه توبه را براى من گشوده مى‏بينى؟

گفت: آرى، اى بنده خدا! نزد خدا توبه كن كه او توبه‏ات را مى‏پذيرد
و همانا وى، توبه بندگانش را مى‏پذيرد و از زشتكارى‏ها در مى‏گذرَد و
پاكيزگى خواهان را دوست مى‏دارد.

به خدا سوگند، جوان، سپاه شام را رها كرد و بازگشت.

مردى از شاميان به وى گفت: آن عراقى تو را فريفت! آن عراقى تو
را فريفت!

گفت: نه؛ بلكه مرا نصيحت كرد. 1


تاريخ الطبرى: 5/42، وقعة صفّين: 353،
الدرجات الرفيعة: 378.

/ 439