دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 6

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2517.تاريخ الطبرى ـ به نقل از عبد اللّه‏ بن عاصم فائشى
ـ: مردى از قومِ من، برايم حكايت كرد كه روزى اَشتر، همراهِ مردانى
از قاريان و تكْسوارانِ عرب، در صِفّين به ميدان نبرد آمد و جنگى
سخت صورت دادند. آن‏گاه، مردى به نبردِ ما آمد كه ـ خداى را سوگند ـ
بسى كم كسى را به درازا و تنومندىِ او ديده بودم. پس هماورد طلبيد و
هيچ كس جز اشتر به ميدانِ او نرفت. آنان دو ضربه ردّ و بدل كردند و
اشتر با ضربه‏اى او را كُشت. به خدا سوگند، ما از پيش بر او بيمناك
بوديم و از او مى‏خواستيم به ميدانِ آن مرد نرود. آن‏گاه كه اشتر وى را
كشت، يكى از ياران آن مرد تنومند ندا در داد:

*اى سَهم، اى سَهم بن ابى عيزار؛

*
اى خوب‏ترين كسى كه از تيره زاره 1مى‏شناسيمت.

و گفت: به خدا سوگند، هر آينه يا قاتل تو را مى‏كشم و يا او مرا
مى‏كشد! سپس برون آمد و به اشتر يورش آورد. اشتر به او روى آورد و
بر او ضربه‏اى زد، چنان كه مقابلِ اسبش بر زمين افتاد. آن‏گاه، يارانش
به سويش شتافتند و پيكر مجروحش را وا رهاندند.

ابو رفيقه فهمى گفت: اين، آتشى بود؛ امّا با گردبادى روبه‏رو شد.
2
2518.تاريخ الطبرى ـ به نقل از حُرّ بن صَيّاح نَخَعى، درباره
اشتر ـ: مُنقِذ و حِميَر ناعِطى، پسرانِ قيس، اشتر را ديدند. منقذ به
حمير گفت: اگر اين نيروى جنگاورى كه در او مى‏بينم، مبتنى بر نيّت او
براى رزميدن باشد، كسى چون او در مردم عرب نيست.

حمير به او گفت: آيا نيّت، چيزى جز همين است كه انجام مى‏دهد و
مى‏بينى؟


1 - زاره، تيره يا طائفه‏اى از قبيله اَزْد
است.

2 - تاريخ الطبرى: 4/575، وقعة صفّين: 196.

/ 439