دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 6

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

گفت: بيم دارم كه او خواهان حكومت و نه رزماورىِ فداكارانه
باشد. 1
2519.وقعة صِفّين ـ به نقل از عمر بن سعد، از مردانش ـ:
معاويه، مروان بن حكم را فرا خواند و گفت: اى مروان! اشتر مرا
اندوهگين كرده و نگران ساخته است. تو با اين گروهِ سوارانِ كِلاع و
يَحْصُب به ميدان رو و به نبرد با وى برخيز.

مروان به وى گفت: براى اين كار، عَمرو را فراخوان كه همچون
جامه زيرينت به تو پيوسته است.

... معاويه، عمرو را فرا خواند و فرمانش داد كه به ميدانِ اشتر رود...
عمرو با همان گروهِ سواران روان شد و اشتر، پيشاپيش سواران، با وى
رويارو گشت... عمرو دريافت كه او اشتر است. نيرويش كاسته شد و
هراسان شد، امّا شرم كرد كه باز گردد... چون اشتر با نيزه بر او تاخت،
عمرو جا تهى كرد و اشتر نيزه‏اش را به چهره او زد، ولى ضربه نيزه،
كارى نبود. عمرو را درد، سنگين افتاد. پس لگام اسبش را كشيد و
دستش را بر چهره‏اش نهاد و گريزان به اردوگاه بازگشت. 2

ر.ك: ج 12، ص 298 (طبقه بندى كارگزاران امام على / مالك اشتر).

ج 7، ص 59 (شهادت مالك اشتر).

9 / 11

نبرد شخصِ امام

2520.وقعة صِفّين ـ به نقل از جابر بن عُمَير انصارى، در بيان
دلاورىِ على عليه السلام در جنگ صفّين ـ: نه؛ سوگند به خداوندى كه
محمّد صلي الله عليه و آله را به حق به پيامبرى برانگيخت، از زمانى كه خدا آسمان‏ها و
زمين را آفريد، هرگز نشنيده‏ايم كه پيشواى مردمى در يك روز، به
دستِ خويش چنين كند كه على عليه السلام كرد. چنان كه


1 -  تاريخ الطبرى: 5/22، وقعة صفّين: 255.

2 -  وقعة صفّين:
439، شرح نهج‏البلاغة: 8/79 و80. نيز، ر. ك: الإمامة والسياسة: 1/132.

/ 439