دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 6

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شما مى‏دانيد كه او حُرَيث را كُشت و عمرو بن عاص را
به آن رسوايى كشاند. من كسى را نمى‏شناسم كه روياروى او رود و
كشته نشود.

معاويه به بُسر بن اَرطات گفت: آيا براى مبارزه با او بر پا
مى‏خيزى؟

گفت: هيچ كس براى اين مبارزه، سزاوارتر از تو نيست؛ امّا اگر شما
ابا داريد، من به نبرد او مى‏روم...

پس بُسر به تپّه نزديك شد، حال آن كه نقابى آهنين بر چهره داشت
و شناخته نمى‏شد. آن‏گاه، او را ندا داد: اى ابوالحسن! به مبارزه با من
درآى!

على عليه السلام با وقار و بى‏اعتنايى به وى به سويش روان گشت و آن‏گاه
كه به وى نزديك شد، بر او كه زره به تن داشت، با نيزه ضربه‏اى زد و
وى را بر زمين افكَنْد؛ امّا زره، مانِع فرو رفتنِ نيزه بر اندام او شد. بُسر
نيز در برابر او به عورتش پناه برد، بدين سان كه دست بُرد تا عورتش
را عريان كند و از آسيب او در امان باشد، كه على عليه السلام با ديدن اين
صحنه بازگشت و به او پشت كرد.

وقتى بُسر بر زمين افتاد، اَشتر او را شناخت و گفت: اى امير مؤمنان!
اين بُسر بن اَرطات، دشمن خدا و توست.

على عليه السلام گفت: «او را وا گذار، كه خدايش لعنت كناد! آيا پس از اين كه
چنان كارى كرد نزديكش شوم و او را بكشم؟».

بُسر پس از ضربه على عليه السلام با سوارانش بازگشت. على عليه السلام او را ندا داد:
«اى بسر! براى مبارزه، معاويه سزاوارتر از تو بود!».

بُسر نزديك معاويه باز گشت. معاويه به او گفت: «سرت را بالا گير،
كه پيش از تو خداوند، عمرو بن عاص را به چنين سرنوشتى دچار
كرد»...

از آن پس، هر گاه بُسر به گروهى بر مى‏خورد كه على عليه السلام در ميانشان
بود، به گوشه‏اى پناه مى‏بُرد و تكْسوارانِ شامى نيز از على عليه السلام دورى
مى‏جُستند. 1


وقعة صفّين: 458، شرح نهج‏البلاغة: 8/95. نيز، ر. ك:
الفتوح:3/105.

/ 439