دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 6

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2527.الفتوح: يكى از ياران معاويه به نام مُخارق بن عبد
الرحمان كه تكْسوارى پهلوان بود، برون آمد تا ميان دو سپاه ايستاد و
خواهانِ هماورد شد. مُؤمّل بن عُبيد مرادى به نبردِ وى رفت و مرد
شامى او را كشت... چنين بود تا چهار نفر را كشت و سرشان را جدا
كرد و عورت‏هاشان را برهنه ساخت. پس همگان از بيم وى، از او
دورى مى‏جُستند.

على عليه السلام ديد كه او چه مى‏كند. پس ناشناس‏وار به سوى وى رفت و
مرد شامى كه او را نشناخته بود، به سويش حمله بُرد. على عليه السلام ضربه‏اى
بر عصب گردن وى زد و او را با سختىِ همان ضربه پرتاب كرد. سپس
بر سرش فرود آمد و سرش را جدا كرد و چهره‏اش را رو به آسمان
برگرداند، امّا عورتش را برهنه نساخت. پس ندا در داد: «آيا مبارزى
هست؟».

كسى ديگر به نبرد وى آمد. على عليه السلام او را نيز كشت و با او همان
كرد كه با نفر اوّل كرده بود. او بر همين منوال، هفت يا هشت تن را
كُشت و با همه، همان كرد كه با اوّلى كرده بود، بى آن كه عورت‏هاى
ايشان را عريان كند.

سپاه معاويه از او فاصله گرفتند و ياران پهلوان معاويه از پيش پايش
گريختند. در اين حال، از سپاه معاويه مردى به نام حرب وارد شد كه
غلام وى و تكْسوارى بود كه كسى ياراىِ برابرى با وى را نداشت.
معاويه به او گفت: واى بر تو اى حرب! به سوى اين سوار رو و مرا از او
رهايى بخش، كه وى گروهى از ياران مرا كه خود مى‏دانى، كشته
است.

حرب گفت: فدايت شوم! به خدا سوگند، من شأن اين سوار پهلوان
را مى‏شناسم. اگر همه افراد سپاهت به ميدان او روند، كشته مى‏شوند.
اگر بخواهى، با او هماورد مى‏شوم، حال آن كه مى‏دانم مرا مى‏كشد؛ و
اگر مى‏خواهى، مرا براى مبارزه با ديگران نگه‏دار.

/ 439