دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

چون كوفيان از خروج به سوى مالك و يارى آنان سستى كردند،
على عليه السلام بر منبر رفت و بر آنان خطبه خواند و فرمود:

«اى اهل كوفه! هر بار كه شنيديد گروهى از شاميان بر شما تاخته و
فرود آمده‏اند، هر يك از شما در خانه خود خزيد و در را به روى خود
بست، آن‏گونه كه سوسمار به لانه‏اش و كفتار به آشيانه‏اش مى‏خزد.
فريب‏خورده كسى است كه شما فريبش دهيد. هر كس با شما به
پيروزى برسد، با تير شكسته پيروز شده است. نه آزاد مردانى به هنگام
ندا و نه برادرانى هنگام نجواييد. إنا للّه‏ وإنا إليه راجعون! به چه رنجى از
دست شما گرفتار شده‏ام! كورانى هستيد كه نمى‏بينند، لال‏هايى كه
سخن نمى‏گويند و كرانى كه نمى‏شنوند. إنا للّه‏ وإنا إليه راجعون!». 1

2842.امام على عليه السلام ـ پس از شبيخون نعمان بن بشير، در بسيج
مردم كوفه براى نبرد ـ: «اى كوفيان! يك دسته از گروه‏هاى شاميان بر
شما مى‏تازند، درهاى خودتان را مى‏بنديد و همچون سوسمار و كفتار
كه به لانه و آشيانه‏اش مى‏خزد، به خانه‏هايتان مى‏خزيد. خوار كسى
است كه شما ياورش باشيد. هر كه به كمك شما تيرافكنَد، با تيرى
شكسته تير انداخته است.

اُف بر شما! چه رنجى از شما كشيدم! واى بر شما! يك روز به نجوا
مى‏خوانمتان، روزى هم به ندا. نه بر ندايم پاسخى مى‏شنوم و نه هنگامه
نبرد، برادران راستين هستيد. به خدا سوگند، گرفتار شماها شدم، كه
ناشنوايانى هستيد كه نمى‏شنويد، لال‏هايى كه حرف نمى‏زنيد و كورانى
كه نمى‏بينيد. حمد و ستايش از آنِ پروردگار جهانيان است. واى بر
شما! براى يارى برادرتان مالك بن كعب بيرون شويد، كه نعمان بن
بشير با جمعى از شاميان ـ كه زياد هم نيستند ـ بر سر او فرود آمده‏اند. به
يارى برادرانتان برخيزيد، شايد خداوند به سبب شما گروهى از
ستمگران را نابود كند».الكامل فى التاريخ: 2/425، تاريخ الطبرى: 5/133، البداية والنهاية: 7/320.

/ 344