دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عبد اللّه‏ بن مَسعَده با يارانش شبانه بيرون شده، به شام رفتند. عبد
الرحمان بن شبيب گفت: ما را در پى آنان روان كن. مسيّب گوش نكرد.
[عبد الرحمان [به وى گفت: تو به اميرمؤمنان خيانت كردى و با آنان
سازش نمودى! 1

2852.تاريخ اليعقوبى: معاويه، عبد اللّه‏ بن مسعده را با گروه
ويژه‏اى فرستاد و دستور داد به سوى مكّه و مدينه برود. او با هزار و
هفتصد نفر به راه افتاد. چون خبر به على عليه السلام رسيد، مسيّب بن نجبه
فزارى را اعزام كرد و به او فرمود: «اى مسيّب! تو از كسانى هستى كه به
صلاحيت، شجاعت و دلسوزى‏شان اطمينان دارم. به‏سوى اين قوم برو
و با آنان جدى و اثرگذار برخورد كن، هرچند خويشاوندانت باشند».

مسيّب گفت: اى اميرمؤمنان! برايم افتخار است كه مورد اعتماد
شمايم. همراه دو هزار نفر از طايفه‏هاى هَمْدان و طَى و ديگران به راه ا
فتاد و شتابان رفت و طلايه سپاه خويش را جلو فرستاد. آنان با عبد اللّه‏
بن مسعده برخورد كرده، جنگيدند. مسيّب هم رسيد و به نبرد با آنان
پرداخت، تا آن كه مى‏توانست عبد اللّه‏ بن مسعده را دستگير كند؛ ولى از
اين كار پرهيز مى‏كرد تا ابن مسعده گريخت و در تيماء به قلعه‏اى پناه
برد. مسيّب قلعه را محاصره كرد و ابن مسعده و يارانش را سه روز در
محاصره داشت.

ابن مسعده ندا داد: اى مسيّب! ما با هم قوم و خويشيم. خويشاوندى
را پاس بدار. او هم راه ابن مسعده و همراهانش را بازگذاشت تا از قلعه
نجات يافتند و شب كه فرا رسيد در تاريكى شب به شام رفتند.
سحرگاهان كه مسيّب به سراغ قلعه رفت، كسى را نيافت.

عبد الرحمان بن شبيب گفت: به خدا سوگند، با آنان سازش كردى و
به اميرمؤمنان خيانت نمودى.


تاريخ الطبرى: 5/134، الكامل فى التاريخ: 2/426، البداية والنهاية:
7/320.

/ 344