دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معاويه، عبد الرحمان بن قباث بن اشيم را به سوى
شهرهاى جزيره فرستاد و شبيب بن عامر ـجدّ كرمانى كه در خراسان
بود آن‏جا بود. شبيب در نَصيبين 1 بود. نامه‏اى به كُميل بن
زياد كه در هِيْت بود، نوشت و خبر آنان را به او اطّلاع داد.

كميل براى كمك به او همراه ششصد سوار حركت كرد. به عبد
الرحمان رسيدند كه معن بن يزيد سلمى هم همراهش بود. كميل با
آنان جنگيد و فرارى‏شان داد و سپاهشان را شكست داد و از شاميان
بسيار كشت و دستور داد كه فرارى را تعقيب نكنند و زخمى را
نكشند.

از ياران كميل نيز دو نفر كشته شدند. خبر پيروزى را به على عليه السلام
نوشت. على عليه السلام هم به او پاداش خوبى داد و پاسخى نيكو نوشت و از او
راضى شد، در حالى كه قبلاً از او ناراحت بود....

شبيب بن عامر از نصيبين آمد و كميل را ديد كه با آن گروه جنگيده
است. بر پيروزى تبريكش گفت و شاميان را تعقيب كرد، ولى به آنان
نرسيد. از فرات گذشت و سپاه خود را هر سو پراكنْد و بر شاميان
شبيخون زد تا به بعلبك 2رسيد.

معاويه حبيب بن مَسلَمه را در پى او روان كرد، ولى به او نرسيد.
شبيب بازگشت و بر اطراف رَقّه 3 شبيخون زد. هيچ هوادار عثمان را
پياده نديد، مگر آن كه [به اسارت] به همراه آورد و هيچ اسب و سلاحى
را نگذاشت، مگر آن كه به غنيمت گرفت و به نصيبين برگشت و به
على عليه السلام گزارش داد.

على عليه السلام به او نامه نوشت و از گرفتن اموال، بجز اسب و اسلحه‏اى كه
با آن


1 -  شهرى آباد بر سر راه كاروان‏هايى كه از
موصل به شام مى‏روند، در نُه فرسخى سنجار. اين شهر به‏دست روميان ساخته شده بود و
انوشيروان آن را فتح كرد. (ر. ك: معجم البلدان: 5 / 288)

2 -  شهرى قديمى از شهرهاى لبنان كه فاصله آن تا دمشق،
سه روز است (معجم البلدان: 1 / 453).

3 -  شهرى مشهور بر كرانه فرات كه فاصله آن تا
حَرّان سه روز است (معجم البلدان: 3 / 59).

/ 344