دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وى را بكشد. بسر به او گفت: با صحابى پيامبر خدا
چنين نخواهم كرد، و رهايش ساخت. پيش از آن ابو موسى به يمن
نوشته بود كه لشكرى از سوى معاويه آمده است كه مردم را مى‏كُشد،
هر كس را به حكومت گردن ننهد، مى‏كُشد.

سپس بُسر به‏سوى يمن رفت. عبيد اللّه‏ بن عبّاس، كارگزار على عليه السلام
در يمن بود. چون از آمدن آن لشكر خبر يافت، به كوفه گريخت و نزد
على عليه السلام رفت و عبد اللّه‏ بن عبد المدان حارثى را به‏جاى خود بر يمن
گماشت. بُسر آمد و او و پسرش را كشت. بُسر، بار و بُنه عبيد اللّه‏ بن
عبّاس را ديد كه دو كودك خردسال او نيز درميان آنها بود. هر دو را سر
بُريد.

برخى گفته‏اند: دو فرزند عبيد اللّه‏ بن عبّاس را نزد مردى از بنى كنانه
از باديه‏نشينان ديد. چون خواست آن دو را بكشد، آن مرد گفت: اين دو
بى‏گناه را چرا مى‏كشى؟ اگر آنان را مى‏كشى، پس مرا بكُش. گفت:
مى‏كشم. ابتدا آن مرد را كشت و سپس آن دو فرزند را. آن‏گاه بُسر به
شام بازگشت.

نيز گفته‏اند: آن مرد كنانى در دفاع از آن دو كودك جنگيد تا كشته
شد. نام يكى از آن دو كودك كه بُسر آنان را كشت، عبد الرحمان بود و
ديگرى قُثَم. بُسر در اين شبيخونش تعداد زيادى از پيروان على عليه السلام را در
يمن به قتل رساند.

خبر بُسر به على عليه السلام رسيد. جارية بن قُدامه را با دو هزار نفر و وَهْب
بن مسعود را هم با دو هزار فرستاد. جاريه آمد تا به نجران رسيد و
آن‏جا را آتش زد و شمارى از پيروان عثمان را گرفت و كشت. بُسر و
همراهانش از آن‏جا گريختند. آنان را تعقيب كرد تا به مكّه رسيد.

جاريه به آنان گفت: با ما بيعت كنيد. گفتند: اميرمؤمنان كشته شده
است. به سود چه كسى بيعت كنيم؟ گفت: به نفع هر كس كه ياران على
با او بيعت كردند.

ابتدا نپذيرفتند. سپس بيعت كردند. آن‏گاه جاريه به مدينه رفت كه
ابوهريره با

/ 344