دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فَمَن نازَعَني قَصَمتُهُ ومَن دَنا مِنّي أكرَمتُهُ، ومَن نَأى عَنّي طَلَبتُهُ ومَن
ثَبَتَ لي طاعَنتُهُ ومَن ولِيَ عَنّي لَحِقتُهُ ومن أدرَكتُهُ قَتَلْتُهُ... إنَ آلَتي: أزرَعُ
بِدِرهَمِكَ مَن يُواليكَ، وأحصِدُ بِسَيفِكَ مَن يُعاديكَ. 1
آن كه با من بستيزد، او را بشكنم، و آن كه به من نزديك شود، بزرگش
شمارم. آن كه از من دور شود، در جستجويش باشم، و آن كه در برابرم پايدارى
كند، بر او آسيب رسانم، و آن كه بر من پشت كند، به دنبالش روم، و آن را كه
بيابم، بكشم... به درستى كه ابزارم اين است: زَرَت را در دوستانت كِشت كن، و
با شمشيرت، آن را كه با تو دشمنى كند، درو كن!

عبد الملك، اين شيوه را پسنديد و به سال 74 هجرى، حجّاج را به
حكومت كوفه و بصره گمارد و او در نخستين رويارويى با مردم، در
خطابه‏اى هشدار دهنده به مردم گفت:

به درستى كه سرهايى مى‏بينم كه رسيده‏اند و هنگام چيدن آنها رسيده
است و من عهده‏دار اين كارم و گويا به خون‏ها مى‏نگرم كه ميان عمامه‏ها و
ريش‏ها موج مى‏زند...

بدانيد كه من چيزى را وعده ندهم، جز آن كه بدان عمل كنم، و چيزى را
بر زبان نياورم، جز آن كه به اجرا گذارم، و نزديك نشوم، مگر آن كه بفهمم،
و دور نشوم، مگر آن كه بشنوم.

پس بپرهيزيد از اين فريادها، تجمّع‏ها، قهرمان‏بازى‏ها، قيل و قال‏ها، و
اين‏كه فلانى چه مى‏گويد و به چه دستور مى‏دهد.

شما را چه مى‏شود، اى مردم عراق؟ اى جدايى‏طلبان؟ اى اهل نفاق و
اخلاق زشت؟ همانا شما ساكنان قريه‏اى هستيد كه [به فرموده خداوند[
«امن و امان بود و روزى‏اش از هرسو فراوان مى‏رسيد. پس [ساكنانش[
نعمت‏هاى خدا را


الفتوح: 4.

/ 344