دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

گفت: هرگاه خواستيد اقدام كنيد، مرا در همين‏جا ديدار كنيد.

آن دو از نزد او بيرون آمدند و چند روزى را گذراندند و به همراه
شخص ديگرى شب چهارشنبه نوزدهم ماه رمضان سال چهلم هجرى
نزد او رفتند. وى حريرى طلبيد و به سينه‏هاى آنان پيچيد،
شمشيرهايشان را حمايل كردند و رفتند و در مقابل درى كه على عليه السلام از
آن‏جا براى نماز وارد مى‏شد، نشستند.

پيش از آن، تصميم خود را براى كشتن اميرمؤمنان با اشعث بن قيس هم
در ميان گذاشته بودند، او هم با ايشان همدست شده بود. اشعث آن
شب براى يارى آنان در تصميمشان حاضر شده بود. 1

2919.العدد القويّة ـ به نقل از ابو مجلز ـ: مردى از قبيله مراد به
نزد اميرمؤمنان آمد، در حالى كه حضرت در مسجد نماز مى‏خواند.
گفت: مواظب خود باش. كسانى از [قبيله] مراد قصد كشتن تو را دارند.
فرمود: «با هركس دو فرشته است كه او را از آنچه مقدّر نيست، حفظ
مى‏كنند. وقتى كه تقدير فرا برسد، او را با تقدير وامى‏گذارند. اجل، سپر
مستحكمى است».

شَعبى گويد: چند روز پيش از شهادت، اميرمؤمنان اين اشعار را
خواند:

*«اين قريش بود كه در آرزوى كشتن من بود

*
به خدا سوگند، پيروز و كامياب نشدند.

*اگر بمانم، عهده‏ام در گرو آنان است

*
و اگر بميرم، اثرى از آن پيمان نمى‏ماند.

*از دست دادن من، خوارى ترس‏بارى براى آنان به ميراث
مى‏نهد

*
به‏خاطر خيانت ورزى‏ها و نيرنگ‏بازى‏هايشان. 2


1 -  الإرشاد: 1/17،
روضة الواعظين: 148، المعجم الكبير: 1/97/168، تاريخ الطبرى: 5/143 .

2 -  العدد القويّة: 238/15 و
16، خصائص الأئمّة: 114 ، مناقب آل أبى طالب: 3/312 .

/ 344