دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بحارالأنوار 1 و نوشته 2 جرجى زيدان آمده نيز
غير واقعى است.

مؤلّفان مصادر كهن، مانند: الطبقات الكبرى (م 230 ق)، الإمامة والسياسة
(م276ق)، أنساب الأشراف (م 279 ق)، الأخبار الطوال (م 282 ق)،
الكامل مبرَّد (م285ق)، تاريخ الطبرى (م 310 ق)، الفتوح (م 314 ق)
مُرُوج الذّهب (م 346 ق) و مقاتل الطالبيين (م356 ق) بر نقش زنى به نام
«قطام» كه پدر و برادر، و در بعضى از متونْ عمويش، در جنگ نهروان
كشته شده بودند و از اين جهت، كينه امام عليه السلام را به دل داشت، در توطئه
قتل امام عليه السلام و ارتباط او با ابن ملجم، اتفاق دارند. بنابراين به آسانى
نمى‏توان اصل داستان را انكار كرد؛ امّا چگونگى آن، قابل تشكيك
است و آنچه در اين رابطه به‏صورت يك رُمان آمده، قطعا باطل است.
شايد نزديك‏ترين گزارش به واقع، متن أنساب الأشراف و الإمامة
والسياسة باشد كه در آن آمده:

ابن ملجم به كوفه آمد و كار خود را پنهان داشت و با زنى به نام قُطام دختر
علقمه ـ كه از خوارج بود و على عليه السلام در جنگ با خوارج، برادرش را كشته
بودـ ازدواج كرد. ازدواج با او به اين شرط بود كه على عليه السلام را به قتل برساند.
مدّتى نزد او ماند. روزى قطام به او ـ كه پنهان مى‏زيست ـ گفت: مدّتى
طولانى است كه دوست دارى نزد خانواده‏ات بمانى و از كارى كه به خاطر
آن آمده‏اى، چشم پوشيده‏اى! گفت: با ياران خودم وقتى را قرار گذاشته‏ام
كه از آن فرا نخواهم رفت. 3


1 -  بحار
الأنوار: 42 / 228.

2 - كتاب 17 رمضان.

3 -  أنساب الأشراف: 3 / 250 و 253، الإمامة والسياسة: 1 /
179 و 180.

/ 344