دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شهادت براى من حتمى است ـ، پا در ركاب مى‏نهادم و از
شما دورى مى‏جستم و تا آن‏گاه كه باد شمال و جنوب مى‏وزد، شما را
نمى‏طلبيدم؛ شمايى كه طعنه‏زنان، عيبجويان، حق‏گريزان و حيله‏گرانيد،
با اين پراكندگى دل‏هايتان.

هرگز افزونى شمارتان به كار نمى‏آيد. من شما را به راه روشن
رهنمون شدم؛ راهى كه جز گم‏راه در آن راه تباه نمى‏شود. هركس
استوار بماند، به بهشت مى‏رود و هر كس بلغزد، به دوزخ». 1

3 / 4

مردانى نه مرد جنگ!

2767.امام على عليه السلام ـپس از شنيدن سخنان مردم درباره
حَكمين‏ـ: شما براى شعله‏ور ساختن آتش جنگ و نبرد با دشمن، بد
آتش افروزانى هستيد. اُف بر شما! از دست شما گرفتار سختى شدم.
روزى با نجوا و روز ديگر با ندا شما را [براى نبرد [فرامى‏خوانم. نه
آزادگان راستين براى هنگام نداييد، نه مردان مورد اعتماد هنگام
رازگويى. 2

2768.امام على عليه السلام : به خدا شما بد آتش افروزانى براى جنگ
هستيد! به شما نيرنگ مى‏زنند، شما تدبير به كار نمى‏بريد. به اطراف
شما هجوم آورده، غارت مى‏كنند، با كتان نيست. دشمن از شما غافل
نيست؛ ولى شما در غفلت و فراموشى به‏سر مى‏بريد. مرد جنگى بايد
بيدار و هوشيار باشد. هر كه وا گذارد، به ذلّت مى‏افتد و آنان كه به جان
هم بيفتند، شكست مى‏خورند و هر كه مغلوب شود، شكسته و غارت
مى‏شود. 3


1 -  نهج‏البلاغة:
خطبه 119.

2 - نهج‏البلاغة: خطبه 125، بحارالأنوار: 33/371/602.

3 -  تاريخ الطبرى: 5/90 ، أنساب الأشراف: 3/154 ، الكامل فى التاريخ: 2/408
.

/ 344