دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دريافت كه مقصود اشعث چيست. به
او گفت: اى لوچ، او را كشتى! و به‏سرعت بيرون آمد تا به امير مؤمنان
خبر دهد و او را از نقشه آنان، برحذر دارد. اميرمؤمنان از راه ديگرى
آمد و وارد مسجد شد. ابن ملجم پيش شتافت و با شمشير بر او ضربت
زد. حُجر وقتى برگشت كه مردم مى‏گفتند: اميرمؤمنان كشته شد،
اميرمؤمنان كشته شد. 1

2935.مروج الذهب: على عليه السلام هر روز صبحْ اوّل اذان بيرون مى‏آمد و
مردم را براى نماز بيدار مى‏كرد. ابن ملجم بر اشعث گذر كرد كه در
مسجد بود. به ابن ملجم گفت: صبحْ رسوايت كرد! حُجر بن عدى آن را
شنيد. گفت: اى لوچ، او را كشتى! خدا تو را بكشد!

على عليه السلام بيرون شد، در حالى كه ندا مى‏داد: «اى مردم، نماز!». ابن ملجم
و همراهانش بر او حمله كردند، در حالى كه مى‏گفتند: حكومت از آن
خداست، نه براى تو، اى على!

ابن ملجم با شمشير بر فرق سر حضرت زد و ضربتِ شبيب به
چارچوب در خورد، امّا مجاشع بن وردان گريخت.

على عليه السلام فرمود: «اين مرد نگريزد!». مردم به طرف ابن ملجم دويدند و با
سنگ‏ريزه بر او مى‏زدند و دشنامش مى‏دادند و فرياد مى‏كشيدند. مردى
از همْدان پايش را جلوى ساق او گرفت و مغيرة بن نوفل بن حارث هم
بر صورت او زد و او را بر زمين انداخت و او را نزد حسن عليه السلام آورد. 2

2936.تاريخ اليعقوبى: ابن ملجم بر سر آن حضرت زد. حضرت
افتاد و فرياد زد: «بگيريدش!». مردم در پى او شتافتند. هركس به او
نزديك مى‏شد، با دم شمشيرش او را مى‏زد.


1 -  الإرشاد: 1/19، روضة الواعظين: 149، إعلام الورى: 1/390،
مناقب آل أبى طالب: 3 / 312.

2 - 
مروج الذهب: 2/424، الطبقات الكبرى: 3/36 و 37، أنساب الأشراف: 3/253.

/ 344