دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ضربت زد، حسن عليه السلام گريان بر او وارد شد. فرمود:
«پسرم! چرا گريه مى‏كنى؟».

گفت: چرا گريه نكنم، در حالى كه تو در اوّلين روز آخرت و آخرين
روز دنيايى؟

فرمود: «پسرم! چهار چيز و چهار چيز را مراقبت كن. با عمل به اين
چهار سفارش، هر كار كنى، زيان نمى‏بينى».

گفت: آن چهار چيز كدام است، پدر؟

فرمود: «خِرد، سرشارترين ثروت است. حماقت، بزرگ‏ترين فقر
است. عُجب، وحشتناك‏ترين تنهايى است، و بزرگوارى و اخلاق نيكو،
برترين شرافت است».

[حسن عليه السلام ] گويد: گفتم: پدر! اين شد چهارتا. آن چهار سفارش ديگر را
هم بفرما.

فرمود: «از دوستى با نادان بپرهيز، چرا كه مى‏خواهد به تو سود برساند،
ولى زيان مى‏زند؛ از دوستى با دروغگو برحذر باش، چرا كه دور را
برايت نزديك جلوه مى‏دهد و نزديك را دور؛ از رفاقت با بخيل بپرهيز،
چرا كه در شديدترين حالت نياز، از تو دريغ مى‏كند؛ و از دوستى با
گنهكار بپرهيز، چرا كه تو را به اندك مى‏فروشد». 1

2961.امام على عليه السلام ـ در وصيّتى به امام حسن و امام حسين عليهما السلام پس
از ضربتِ ابن ملجم ملعون ـ: شما دو تن را به تقواى الهى سفارش
مى‏كنم و اين‏كه در پى دنيا نرويد، هرچند دنيا در پى شما باشد. بر آنچه
از دنيا كه از دستتان مى‏رود، تأسّف نخوريد. حق بگوييد و براى اجر
[آخرت [عمل كنيد. خصم ستمگر و ياور مظلوم باشيد.

شما و همه فرزندان و خانواده‏ام را و هر كس را كه اين نامه‏ام به او
مى‏رسد، به تقواى الهى، نظم در كارها و آشتى دادن ميان خودتان
سفارش مى‏كنم. همانا از


تاريخ دمشق: 42/561،
دستور معالم الحكم: 75، كنز العمّال: 16/266/44388.

/ 344