دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 / 9


تاريخ شهادتش

ترور امام عليه السلام به دست ابن ملجم، طبق مشهور، در سپيده دم نوزدهم
1 ماه رمضان
بود و شهادتش در شب جمعه 2 بيست و يكم 3 از ماه رمضان
سال چهلم هجرى 4 و مصادف با شب نزول قرآن بود. 5
در تاريخ ترور آن حضرت، گفته‏هاى ديگرى نيز هست، مانند هفدهم
6 و بيست و يكم 7 ماه رمضان.

در باره تاريخ شهادتش نيز اقوال ديگرى هست: بيست و سوم، 8نوزدهم، 9هفدهم 10 و بيست و هفتم 11ماه رمضان سال چهلم هجرى.

ميان مورّخان درباره سنّ امام عليه السلام در هنگام شهادت نيز اختلاف ديده
مى‏شود. بيشتر محدّثان و مورّخان شيعه و اهل سنّت، عمر او را 63 سال
ذكر كرده‏اند 12و البته


1 -  الإرشاد: 1/9 و 19، الغيبة، طوسى : 195/158، إعلام الورى: 1/309.

2 -  الكافى : 7/52/7، تهذيب الأحكام: 9/178/714،
كتاب من لا يحضره الفقيه: 4/191/5433 .

زمان شهادت او را شب يكشنبه نيز گفته‏اند (الكافى: 1/452) و نيز روز يكشنبه (مقتل
أميرالمؤمنين: 61/44، المناقب: 392/411).

3 - الكافى: 1/452،
تهذيب الأحكام: 9/178/714، كتاب من لا يحضره الفقيه: 4/191/5433.

4 -  اين مسئله مورد اتّفاق است و در همه منابع موجود، آمده
است.

5 -  الكافى: 1/457/8، الأمالى،
صدوق: 397/510، تاريخ اليعقوبى: 2/213.

6 -  أنساب الأشراف: 3/253، تاريخ دمشق: 42/584 و 585، تاريخ الطبرى: 5/151 و 152.

7 -  الكافى: 7/52/7، الغيبة، طوسى : 195/157، إثبات الوصيّة: 164،
تاريخ دمشق: 42/586 .

8 - 
الكافى: 7/52/7، الغيبة، طوسى : 195/157، الكامل: 3/1118 ـ 1120.

9 - 
فضائل الصحابة : 2 / 559 / 942 ، الطبقات الكبرى : 3 / 37 .

10 -  المعجم الكبير:
1/95/164، تاريخ بغداد: 1/136، تاريخ دمشق: 42/584.

11 - 
الطبقات الكبرى: 3/39، الفتوح: 3/281.

12 -  الكافى: 1/452، تاريخ اليعقوبى: 2/212، المستدرك على الصحيحين:
3/156/4696 .

/ 344