دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 / 6


قصاص ابن ملجم

3007.تهذيب الأحكام ـ به نقل از ابو مطر ـ: چون ابن ملجم فاسق
ـ كه لعنت خدا بر او باد ـ امير مؤمنان را ضربت زد، حسن عليه السلام به امام عليه السلام
گفت: او را بكشم؟

فرمود: «نه؛ ولى زندانى‏اش كن. اگر من مُردم، او را بكُشيد و اگر مُردم،
مرا در همين پُشت، در قبر دو برادرم هود و صالح عليهما السلام به خاك سپاريد».
1

3008.فضائل الصحابة ـ به نقل از حسن بن كثير، از پدرش ـ:
گفتم: اى امير مؤمنان! قبيله مراد را به ما واگذار كن، كه براى آنان هرگز
بار شتر و گله گوسفندى باقى نمانَد و نابودشان كنيم.

فرمود: «نه؛ ولى اين مرد را زندانى كنيد. اگر من مُردم، او را بكُشيد و اگر
زنده ماندم، براى زخم [من] قصاص است». 2

3009.مقاتل الطالبيّين ـ به نقل از عبد اللّه‏ بن محمّد ازدى ـ: ابن
ملجم ملعون را بر على عليه السلام وارد كردند. من نيز با كسانى كه وارد شدند،
داخل رفتم. شنيدم كه على عليه السلام مى‏فرمود: «"النَّفْسَ بِالنَّفْسِ؛ 3جان در برابر جان". اگر مُردم، او را بكشيد، همچنان كه مرا
كشت و اگر سالم ماندم، درباره آن فكر خواهم كرد». 4

3010.الإرشاد: مردم نزد امير مؤمنان آمدند و گفتند: اى امير مؤمنان!
دستور خود را درباره اين دشمن خدا بفرما، كه امّت را هلاك كرد و
آيين را تباه ساخت.

اميرمؤمنان به آنان فرمود: «اگر زنده ماندم، خودم مى‏دانم كه چه كنم و
اگر از دنيا


1 -  تهذيب الأحكام: 6/33/66، فرحة الغرىّ: 38.

2 - فضائل الصحابة: 2/560/944،
تاريخ دمشق: 42/555 .

3 -  مائده، آيه
45 .

4 - مقاتل الطالبيّين: 49،
المعجم الكبير: 1/99/168، تاريخ الطبرى: 5/146.

/ 344