دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 / 9


آشكار شدن قبر امام

3028.كتاب من لا يحضره الفقيه ـ به نقل از صفوان جمّال
(ساربان) ـ: در خدمت امام صادق عليه السلام بودم كه در قادسيه 1 ره مى‏سپرد،
تا آن كه بر نجفْ اِشراف يافت... سپس فرمود: «ما را بگردان». راه را
برگرداندم. همچنان مى‏رفت تا به غَرى رسيد، بر قبرى ايستاد و شروع
كرد به سلام دادن از آدم عليه السلام بر يكايك پيامبران قدس سرهما .

من هم همراه او سلام مى‏گفتم، تا آن كه سلام به پيامبر صلي الله عليه و آله رسيد. آن‏گاه
به روى قبر افتاد، بر آن سلام داد و ناله‏اش بلند شد. سپس برخاست،
چهار ركعت نماز خواند (در نقل ديگرى شش ركعت آمده است) كه
من نيز با او نماز خواندم. سپس پرسيدم: اى پسر پيامبر! اين قبر
كيست؟

فرمود: «اين قبر جدّم على بن ابى‏طالب عليه السلام است». 2

3029.فَرحة الغَرىّ ـ به نقل از صفوان جمّال ـ: همراه امام
صادق عليه السلام از مدينه به قصد كوفه خارج شدم. چون از دروازه «حِيرَه» 3گذشتيم، فرمود: «اى صفوان!».

گفتم: بله، اى پسر پيامبر خدا!

فرمود: «مَركب‏ها را به سمت منطقه قائم بيرون مى‏برى و راه را به
سمتِ غَرى جدا مى‏كنى».

چون به قائمِ غَرى رسيديم، ريسمان نازكى كه همراه داشت و از ليفِ
نارگيل درست شده بود، درآورد و سپس با گام‏هايى بسيار به سمت
مغرب از قائم فاصله


1 - قادسيه،
شهرى در پانزده فرسخى كوفه كه چهار ميل تا عذيب فاصله دارد و جنگ معروف بين
مسلمانان و ايرانيان در آن‏جا اتفاق افتاد. (ر. ك: معجم البلدان: 4 / 291)

2 -  كتاب من لا يحضره
الفقيه: 2/586/3195، كامل الزيارات: 84/83، فرحة الغرىّ: 99.

3 - 
شهرى از دوران جاهليت، پر نهر، در يك فرسخى كوفه كه منزلگاه خاندان نعمان بن منذر
بود. (تقويم البلدان: 299)

/ 344